Losování pořadí uchazečů o zápis do prvního ročníku ScioŠkoly Brno

Jelikož poslední ScioŠkola nanečisto proběhla v lednu 2023 a absolvování ScioŠkoly nanečisto je prvním zvýhoďňujícím kritériem pro přijetí na ScioŠkolu, proběhlo dne Dnne 31.1. proběhlo losování mezi těmi uchazeči o zápis do prvního ročníku ScioŠkoly Brno ve školním roce 2023/24, kteří splní kritérium ScioŠkoly nanečisto, za účelem stanovení jejich pořadí v zápisech pro školní rok 2023/2024.

Z tohoto losování vyjde ředitel školy při stanovení definitivního pořadí uchazečů při zápisech v dubnu 2023, kdy ty uchazeče splňující uvedené kritérium ScioŠkoly nanečisto, kteří podají závaznou přihlášku, seřadí dle vylosovaného pořadí, a další uchazeče, kteří kritérium absolvování ScioŠkoly nanečisto nesplní, zařadí do pořadí až za ty, kteří toto kritérium splní, dle losu provedeného v době zápisů

Identifikačním číslem je číslo předběžné přihlášky, které zároveň obdrželi uchazeči emailem.

Prvních třináct uchazečů dle uvedeného pořadí pozveme na osobní pohovor již nyní, v průběhu února. Podají-li později závaznou přihlášku do školy, bude tento pohovor sloužit jako podklad pro vyhodnocení splnění povinného kritéria. Další 

uchazeče v pořadí pozveme tehdy, pokud se škola nenaplní prvními v pořadí.. 

Je pravděpodobné, že v Brně otevřeme od září 2023 druhou základní ScioŠkolu. Bližší informace budou známy v průběhu března. V případě, že byste měli zájem o místo v nově vznikající ScioŠkole, pošlete prosím email naší hospodářce Lucii Krbůškové lucie.krbuskova@scioskola.cz

 

pořadí


Identifikační číslo


1. [15148]
2. [15169]
3. [15121]
4. [15123]
5. [15124]
6. [15122]
7. [15126]
8. [15128]
9. [15428]
10. [15184]
11. [15295]
12. [14082]
13. [15182]
14. [15163]
15. [15201]
16. [14074]
17. [15236]
18. [15097]
19. [15258]
20. [14075]
21. [14071]
22. [14077]
23. [14078]
24. [15361]
25. [15246]
26. [14070]
27. [14076]
28. [15118]
29. [15098]
30. [15100]
31. [15378]
32. [13021]
33. [14079]
34. [15125]
35. [15149]
36. [15259]
37. [14088]
38. [14096]
39. [15235]

 

Zápisy pro školní rok 2023/24

 

Zápisy do ScioŠkoly Brno se uskuteční v dubnu 2023.

Na níže zmíněném odkazu je možné vyplnit přihlášku do první třídy ScioŠkoly.
Přihlášku vyplníte ZDE

Pro zápis budou použita tato kritéria:

Povinné:

  • Soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Zvýhodňující:

  1. sourozenec na stejné ScioŠkole

  2. zájem o pedagogický směr ScioŠkol projevený absolvováním ScioŠkoly nanečisto

  3. sourozenec na stejné nebo jiné ScioŠkole


Zvýhodňující kritéria budou použita v případě převisu poptávky po vzdělávání na naší škole v pořadí jak jsou uvedena. Tedy například přednost mají sourozenci dětí, kteří již školu navštěvují. V případě přetlaku poptávky budou použita nejdříve zvýhodňující kritéria a poté losování.

ScioŠkola nanečisto: program určený pro rodiče a děti, který seznamuje účastníky s fungováním, hodnotami a principy školy. Program se koná každý rok v několika termínech. Ve školním roce 2022/23 se program koná v říjnu, listopadu 2022 a lednu 2023.

Soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol bude ověřován pohovorem s rodiči.
Podmínkou zápisu není osobní účast dítěte ve škole.
 

Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!