Máme jedno volné místo 

aktuálně se z důvodu odkladu uvolnilo jedno volné místo v prvním ročníku. Pro více informací nás prosím kontaktujte

Zápisy pro školní rok 2024/25

Dne 19.2.2024 proběhlo losování uchazečů o zápis do prvního ročníku, kteří naplnili zvýhodňující kritéria.
Pořadí uchazečů, kteří splnili zvýhodňující kritérium sourozence na ScioŠkole: 
Pořadí Číslo předběžné přihlášky
1 [21295]
2 [21296]
3 [21288]
4 [21334]
5 [21322]
6 [21285]
7 [21291]
8 [21292]
9 [21225]
10 [21253]
Pořadí uchazečů, kteří splnili zvýhodňující kritérium absolvování ScioŠkoly nanečisto: 
Pořadí Číslo předběžné přihlášky
1 [21294]
2 [21389]
3 [21436]
4 [21259]
5 [21241]
6 [21446]
7 [21437]
8 [21326]
9 [21209]
10 [21485]
11 [21242]
12 [21366]
13 [21466]
14 [21337]
15 [21427]
16 [21491]
17 [21324]
18 [21266]
19 [21409]
20 [21120]
21 [21499]
22 [21468]
Do prvního ročníku přijmeme ve školním roce 2024/25 patnáct žáků. Nadále přijímáme přihlášky k zápisu do 1. třídy, ale upozorňujeme, že pokud jste nenaplnili zvýhodňující kritéria, pravděpodobně nebudeme mít volnou kapacitu. 

Zápisy do ScioŠkoly Brno se uskuteční v dubnu 2024.

Na níže zmíněném odkazu je možné vyplnit přihlášku do první třídy ScioŠkoly.
Přihlášku vyplníte ZDE

Pro zápis budou použita tato kritéria:

Povinné:

Prvním povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pozveme Vás k pohovoru, kde ověříme:

● zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
● zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné.,
● zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Druhým povinným kritériem je vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. Kritérium se skládá s posouzení následujících předpokladů:


- Kompetence dítěte zvládat svobodnější prostředí,
- Absence vysoce rizikového chování ve vztahu ke skupině.


Splnění tohoto kritéria bude posouzeno souběžně s pohovorem s rodiči ve skupinovém programu, vedeném průvodci ScioŠkoly, popř. v osobním rozhovoru s průvodcem ScioŠkoly.
Dále bude posouzena školní zralost dítěte pro případné doporučení odkladu povinné školní
docházky.

Zvýhodňující:

  1. sourozenec na stejné nebo jiné ScioŠkole

  2. zájem o pedagogický směr ScioŠkol projevený absolvováním ScioŠkoly nanečisto


Zvýhodňující kritéria budou použita v případě převisu poptávky po vzdělávání na naší škole v pořadí jak jsou uvedena. Tedy například přednost mají sourozenci dětí, kteří již školu navštěvují. V případě přetlaku poptávky budou použita nejdříve zvýhodňující kritéria a poté losování.

ScioŠkola nanečisto: program určený pro rodiče a děti, který seznamuje účastníky s fungováním, hodnotami a principy školy. Série 4 setkání, které se uskuteční 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. Absolvování všech setkání umožní dětem, rodičům i škole lépe odhadnout vzájemná očekávaní a vhodnost ScioŠkoly pro dítě.

Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!