Zápisy pro školní rok 2022/23

 

Zápisy do ScioŠkoly Brno se uskuteční v dubnu 2022.

V současné době (leden 2022) registrujeme již velké množství dětí se zvýhodňujícími kritérii. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by nyní přihlášené dítě mohlo být pro školní rok 2022/23 přijato. 
 

Pro zápis budou použita tato kritéria:

Povinné:

  • Soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol


Zvýhodňující:

  1. sourozenec na stejné ScioŠkole

  2. zájem o pedagogický směr ScioŠkol projevený absolvováním ScioŠkoly nanečisto

  3. sourozenec na stejné nebo jiné ScioŠkole


Zvýhodňující kritéria budou použita v případě převisu poptávky po vzdělávání na naší škole v pořadí jak jsou uvedena. Tedy například přednost mají sourozenci dětí, kteří již školu navštěvují. V případě přetlaku poptávky budou použita nejdříve zvýhodňující kritéria a poté losování.

 

ScioŠkola nanečisto: program určený pro rodiče a děti, který seznamuje účastníky s fungováním, hodnotami a principy školy. Program se koná každý rok v několika termínech. Ve školním roce 2021/22 se program koná 30.11., 11.1., 18.1. .


Soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol bude ověřován pohovorem s rodiči.
Podmínkou zápisu není osobní účast dítěte ve škole.
 

Aktualizace: Vylosované pořadí, v němž bude uchazeči započítáno splnění kritéria ScioŠkoly nanečisto

Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!