Zápis do 1. třídy pro rok 2021/2022 je ukončen.

Přijato bylo 22 dětí do dvou paralelních skupin. Povinným kritériem pro přijetí byl soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!