Zápisy pro školní rok 2023/24

 

Zápisy do ScioŠkoly Brno se uskuteční v dubnu 2023.

Na níže zmíněném odkazu je možné vyplnit přihlášku do první třídy ScioŠkoly.
Přihlášku vyplníte ZDE

Pro zápis budou použita tato kritéria:

Povinné:

  • Soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Zvýhodňující:

  1. sourozenec na stejné ScioŠkole

  2. zájem o pedagogický směr ScioŠkol projevený absolvováním ScioŠkoly nanečisto

  3. sourozenec na stejné nebo jiné ScioŠkole


Zvýhodňující kritéria budou použita v případě převisu poptávky po vzdělávání na naší škole v pořadí jak jsou uvedena. Tedy například přednost mají sourozenci dětí, kteří již školu navštěvují. V případě přetlaku poptávky budou použita nejdříve zvýhodňující kritéria a poté losování.

ScioŠkola nanečisto: program určený pro rodiče a děti, který seznamuje účastníky s fungováním, hodnotami a principy školy. Program se koná každý rok v několika termínech. Ve školním roce 2022/23 se program koná v říjnu, listopadu 2022 a lednu 2023.

Soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol bude ověřován pohovorem s rodiči.
Podmínkou zápisu není osobní účast dítěte ve škole.
 

Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!