Kontakt

ScioŠkola Brno Heršpice - základní škola, s.r.o.

adresa: Sokolova 145/4, 619 00 Brno-jih-Horní Heršpice

email: brno@scioskola.cz

telefon: 604 140 616 kancelář

              604 140 152 školní Klub

I.Č.: 04774850
REDIZO: 691 008 736
(Resortní identifikátor právnické osoby v rejstříku MŠMT)
číslo účtu: 71727303/5500 vedený u Raiffeisenbank

ID datové schránky: 8afktsz

 

Náš tým

IMG 1634

Vítězslav Dohnal
ředitel školy

vitezslav.dohnal@scioskola.cz

737 243 003

Snažím se, abychom společně budovali místo, kde věci fungují, děti a jejich průvodci se na sebe těší a rodiče jim pomáhají

Více o mně

Foto

Mirka Macháčková
zástupkyně ředitele

mirka.machackova@scioskola.cz

Na práci s dětmi mě baví jejich upřímnost a bezprostřednost, kterou máme jako dospělí tendenci zapomínat.

Více o mně

IMG 3678

Lucie Krbůšková
Hospodářka

lucie.krbuskova@scioskola.cz

604 140 616

MG 9647

Jarmila Peřinová
speciální pedagožka

jarmila.perinova@scioskola.cz

Snažím se vytvářet bezpečné prostředí plné důvěry, ve kterém se dětem nejlépe pracuje a naplňují tak svůj potenciál.

Více o mně

MG 9639

Markéta Davidová
školní psycholožka

marketa.davidova@scioskola.cz

Na práci s dětmi mě nejvíce baví objevovat jejich jedinečnou osobnost a sledovat, jak se tato osobnost vyvíjí a roste. Věřím, že každé dítě má v sobě velký potenciál a mělo by dostat šanci ho objevit.

Více o mně

MG 9766

Veronika Sedláček Rychtová
Průvodkyně v 1. trojročí

veronika.sedlacek@scioskola.cz

Přikládám velkou váhu samotnému procesu učení a tomu, aby děti uměly informace najít, rozumět jim a dávat je do souvislostí. Připravujeme je na budoucnost, o které ale nevíme, jak bude vypadat.

Více o mně

Image 50363905

Veronika Andres
průvodkyně v 1. trojročí

veronika.andres@scioskola.cz

Na základě svých vlastních zkušeností je mým stěžejním tématem vytváření bezpečného prostředí a podpora zdravých sociálních vztahů na všech úrovních v rámci systému.

Více o mně

MG 0292

Tereza Kašparcová
průvodkyně v 1. trojročí

tereza.kasparcova@scioskola.cz

Ráda vytvářím prostor, kde se děti cítí samy sebou a mimochodem se u toho učí o světě i o sobě.

MG 9822

Denisa Freithová
Průvodkyně v 1. trojročí

denisa.freithova@scioskola.cz

Při společném čase ve škole mě zajímá, jak se děti cítí a snažím se budovat vzájemnou důvěru, jelikož věřím, že bezpečné prostředí při vzdělávání je základem pro vše ostatní.

Více o mně

IMG 2512

Jana Kostrounová
asistentka v 1. trojročí

jana.kostrounova@scioskola.cz

MG 9851

Marie Srovnalová
průvodkyně ve 2. trojročí

marie.srovnalova@scioskola.cz

Je pro mě prioritou, aby děti neztratily přirozenou touhu vzdělávat se a objevovat.

Více o mně

MG 9838

Zdeněk Tomšů
průvodce ve 2. trojročí

zdenek.tomsu@scioskola.cz

Na Scio principech oceňuji posun obsahu učiva od sterilního k atraktivnímu, od pouhé teorie k životním postojům a kolektivním hodnotám

Více o mně

MG 9735

Ivana Binková
průvodkyně ve 2. trojročí

ivana.binkova@scioskola.cz

Věřím v respektující komunikaci s dětmi, která není o předávání pokynů shora dolů, ale o skutečném vzájemném naslouchání.

Více o mně

MG 9873

Iveta Šedová
průvodkyně ve 2. trojročí

iveta.sedova@scioskola.cz

Při práci ve ScioŠkole jsem nadšená z možnosti společně poznávat a učit se, děti jsou přitom skvělí parťáci. Miluji jejich originální nápady i schopnost dívat se na věci ze zcela jiného úhlu pohledu.

Více o mně

IMG 1643

Jitka Sedláková
asistentka ve 2. trojročí

jitka.sedlakova@scioskola.cz

Myslím, že v této práci je mojí předností hlavně empatie. Dokáži vycítit jak se které dítě v situaci cítí, co prožívá, co potřebuje.

Více o mně

Michaela Čejková
asistentka ve 2. trojročí

michaela.cejkova@scioskola.cz

MG 9944 2

Tomáš Forman
průvodce ve 3. trojročí

tomas.forman@scioskola.cz

Učitelství nevnímám jako jednostranný proces předávání informací, ale jako vzájemné obohacování.

Více o mně

MG 9927

Barbora Lányová
průvodkyně ve 3. trojročí

barbora.lanyova@scioskola.cz

Mým cílem je podporovat děti v objevování světa a dělat věci jiným a neobvyklým způsobem.

Více o mně

MG 9579

Milan Štajgr
průvodce ve 3. trojročí

milan.stajgr@scioskola.cz

Práce s dětmi mě natolik bavila, že jsem rozhodl udělat ze svého koníčku i práci.

Více o mně

MG 9693

Tereza Pořízková
průvodkyně ve 3. trojročí

tereza.porizkova@scioskola.cz

Do ScioŠkoly přicházím za svobodou ve vzdělávání, za respektem a dobrodružstvím.

Více o mně

MG 9680

Lea De Dona
průvodkyně ve 3. trojročí

lea.dedona@scioskola.cz

Teší ma, že môžem byť súčasťou školy a teda i komunity průvodcov, detí a rodičov, ktorí sa pokúšajú a veria v rešpekt a akceptáciu individuality vo vzdelávaní.

Více o mně

MG 0226 2

Adéla Šimíčková
průvodkyně ve 3. trojročí

adela.simickova@scioskola.cz

Baví mě, jak je každý z nás originální a přemýšlí nad věcmi jinak, proto se můžeme vzájemně obohacovat a inspirovat.

Více o mně

MG 0265

Tereza Bednářová
asistentka ve 3. trojročí

tereza.bednarova@scioskola.cz

Baví mě s dětmi probírat aktuální témata a zajímá mě jejich pohled na současné dění ve světě.

Více o mně

MG 9606

Pavla Slezáková
průvodkyně v Klubu a vedoucí klubu

pavla.slezakova@scioskola.cz

Chtěla bych podporovat děti k pochopení procesu seberozvoje a schopnosti "krok po krůčku se přibližovat ke svým cílům a touhám". 

Více o mně

MG 9963

Karolína Umová
průvodkyně v klubu

karolina.umova@scioskola.cz

MG 9585

Kateřina Rajmicová
průvodkyně v klubu

katerina.rajmicova@scioskola.cz

Těší mě, že můžu tento svět poznávat spolu s dětmi, protože i ony mi v něm často pomáhají a nikdy se díky tomu nepřestávám učit novým věcem.

Více o mně

IMG 2508

Eva Schillerová
Školnice a vedení školní jídelny

brno@scioskola.cz

Irena
Úklid a výpomoc ve školní jídelně

brno@scioskola.cz