Naše škola

ScioŠkola Brno 

Jsme devítiletá základní škola založená na principech svobodného vzdělávání. Brány naší školy jsme otevřeli v září 2016. Aktuálně máme kolem stovky žáků. Loni (podzim 2020) jsme dostavěli další patro naší školy, a tak budeme moci svou kapacitu rozšířit až na 130 žáků.

V tuto chvíli tedy přijímáme žáky od 1. do 6. třídy.

Zápis do 1. třídy - přihláška     Žádost o přestup

 

Školné

6 570 Kč / měsíc

  • platí se pouze 10 měsíců
  • v poplatku je zahrnut i školní klub (družina)
  • nezahrnuje náklady na stravu
  • nezahrnuje náklady na akce mimo školu

 

Nadační fond ScioŠkol

Jste v obtížné finanční situaci a potřebujete pomoc se školným? Anebo naopak byste rádi pomohli těm, kteří se v takové situaci ocitli? Pro tyto účely jsme zřídili:

Nadační fond ScioŠkol

Školní klub

Ranní klub probíhá od 7:30, odpolední klub končí v 16:30.

Svoboda a zodpovědnost
V odpoledním klubu společně s dětmi zkoumáme různé možnosti trávení volného času. Je pro nás důležité dávat dětem svobodu v rozhodování při volbě aktivit a současně je vedeme k zodpovědnosti za důsledky jejich rozhodnutí. 

Zájmovky
Zároveň dětem ukazujeme, jak pestré mohou být činnosti jejich zájmu. V tom nám pomáhají tzv. zájmovky, tedy vyhrazený čas třikrát týdně, kdy různí průvodci přináší nabídku svých zájmů (například improvizační divadlo, frisbee, čtenářský klub, háčkování apod.) a děti si vybírají, kterému z nich se chtějí společně s průvodcem v daném období věnovat. 

Pobyt venku
Důležitou součástí klubu je také pobyt venku na čerstvém vzduchu. Několikrát týdně se vydáváme mimo školu do blízkého okolí, nebo trávíme čas na školní zahradě. 

Kroužky
Součástí odpoledního času bývá i volitelná nabídka kroužků vedených externími lektory (například programování nebo výtvarka), které probíhají v prostorách školy nezávisle na programu klubu a jsou hrazeny zvlášť.

 


 


Obědy

Obědy odebíráme ze Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7, odkaz k nahlédnutí zde.

Máme výběr ze dvou jídel a poskytujeme i dietní stravování (nutné doložit potvrzením od dětského lékaře).

Obědy se hradí zálohově do 20. dne předchozího měsíce na účet 71727303/5500. Variabilní symbol - číslo Vaší smlouvy a před něj předřaďte číslici 50, tedy například 5020160101.

  • 6 – 10 let – 44 Kč/oběd = 880 Kč/měsíc
  • 11-14 let – 45 Kč/oběd = 900 Kč/měsíc
  • 15 let a vice – 47 Kč/oběd = 940 Kč/měsíc.

Přihlášení probíhá na strava.cz, kód jídelny 0656

ODHLÁŠENÍ/PŘIHLÁŠENÍ oběda

  • obědy lze v systému odhlašovat do 12:30 dva dny předem
  • pokud neprovedete volbu oběda či odhlášení, děti mají automaticky přihlášen oběd č. 1
  • mailem či telefonicky do 12:30 den předem – paní Martina Chromčáková, tel. 541 212 868, stravne@sjsvornost.cz.

Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. Zahájení školního roku

3. 9. Schůzka s rodiči II.trojročí
10. – 11. 9. Adapťák II. trojročí
7.-10.9. Adapťák III. trojročí
17.9. Zahradní slavnost
1.10. Schůzka s rodiči III. trojročí – POZOR ZMĚNA – přesunuto na 14.10.
2. 10. Volby – ředitelské volno
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
16. 11. Ředitelské volno
16.11.-3.12 Tripartity podzim – II. trojročí
23.11. – 14.12. Tripartity podzim
17. 12. Vánoční jarmark
21.-22.12. Ředitelské volno
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny
14.1. Den otevřených dveří 1.
18.-22.1. Lyžařský výjezd pořádaný firmou Scio
27.1. Školní ples organizovaný III. trojročím
28. 1. Vysvědčení
29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
1.-5.2. Survival na sněžnicích – pouze III. trojročí
únor 2021 Výukový pobytový program Krásensko – II. trojročí
4.2. Den otevřených dveří 2.
22. 2.-28. 2. Jarní prázdniny
3.3. Schůzka s rodiči II. trojročí - POZOR ZMĚNA - přesunuto na 10.3.
4.3. Schůzka s rodiči III. trojročí
22.-25.3. Svaťák deváťáků
12.4. – 7.5. Tripartity jaro (pro II. trojročí ano)
24.-28.5. III. trojročí výjezd na vodu (dle epidemické situace možná změna)

3.6. Celoškolní zahradní slavnost