Organizace školního roku 2023/2024

 

stav k 28.8. 2023

změny vyhrazeny

První pololetí

 • 4. 9. Zahájení školního roku
 • 14. 9. Zahradní slavnost
 • 29.9. Ředitelské volno
 • 10. 10. Den otevřených dveří pro veřejnost
 • 12. 10. - 30. 11. Podzimní tripartity
 • říjen Začátek ScioŠkoly nanečisto pro zájemce o první ročník 
 • 26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
 • 9. 11. Kavárna s vedením a průvodci pro rodiče stávajících žáků
 • 19. 12.  Vánoční jarmark
 • 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
 • 11. 1. Den otevřených dveří 
 • 31.1. Vysvědčení

 

Druhé pololetí

 • 1. 2. Ředitelské volno
 • 2. 2. Pololetní prázdniny
 • 5.2 - 9. 2. Jarní prázdniny
 • 7. 3. Kavárna s vedením a průvodci pro rodiče stávajících žáků
 • duben Zápisy do 1. ročníku
 • 15. 4. - 15. 5. Jarní tripartity
 • 12. 4. Ředitelské volno
 • 16. 5. Jarní zahradní slavnost
 • 20. 5. - 23. 5. Škola v přírodě 1. trojročí
 • 7. 6. Volby do EU program mimo školu
 • 28.6. Vysvědčení
 • 1. 7. - 31. 8. Prázdniny