Organizace školního roku 2022/2023

 

stav k 5.8. 2022 změny vyhrazeny

První pololetí

 • 1. 9. Zahájení školního roku
 • 23. 9. Komunální a senátní volby
 • 26. - 29.9. Celoškolní výjezd Křižanov
 • 30. 9. Ředitelské volno - senátní volby
 • říjen Zahradní slavnost
 • říjen Den otevřených dveří
 • říjen Podzimní setkání s rodiči v trojročích
 • říjen ScioŠkola nanečisto I.
 • 26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
 • 18. 11. Ředitelské volno
 • listopad ScioŠkola nanečisto II.
 • prosinec Vánoční jarmark
 • 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
 • leden Den otevřených dveří 
 • ScioŠkola nanečisto III.
 • 31.1. Vysvědčení

 

Druhé pololetí

 • 13.1. Volby prezidenta
 • 27.1. Volby prezidenta
 • 2.2. Ředitelské volno (školení průvodců)
 • 5.2 - 11. 2. Lyžařský výcvik 3. + 2. trojročí
 • 3.2. Pololetní prázdniny
 • únor Den otevřených dveří
 • 9.3. Den otevřených dveří
 • 13.3. - 17.3. Jarní prázdniny
 • duben zápisy do 1. ročníku
 • čtvrtek 20.4. 15:00 - 16:30 na téma mapa školy a školní jídelna
 • květen Jarní zahradní slavnost
 • čtvrtek 15.6. 15:00 - 16:30 na téma koncepce příštího roku
 • 30.6. Vysvědčení
 • 1.7.-31.8. Letní prázdniny