Naši školní superhridnové

Nevíte na koho se ve škole obrátit při řešení rizikového chování? Potřebujete poradit s výběrem střední školy, máte pocit, že by bylo dobré, aby vaše dítě mělo speciální vzdělávací plán nebo vás oslovil výchovný poradce a vy nevíte jaká je jeho náplň práce? Na této stránce se dozvíte vše potřebné.

Jméno

Funkce

K zastižení

Kontakt

     

lucie.rovenska@scioskola.cz


tel: 777 462 288

Jarmila Peřinová

speciální pedagog

Konzultace jsou možné po dohodě během celého týdne

jarmila.perinova@scioskola.cz

Mirka Macháčková

kariérový poradce

Konzultace jsou možné po dohodě během celého týdne

mirka.machackova@scioskola.cz

Veronika Sedláček Rychtová

metodik prevence

Konzultace jsou možné po dohodě během celého týdne

veronika.sedlacek@scioskola.cz

Tereza Kašparcová

výchovný poradce pro I. trojročí

Konzultace jsou možné po dohodě během celého týdne

daniel.cernohorsky@scioskola.cz

Ivana Binková

výchovný poradce pro II. trojročí

Konzultace jsou možné po dohodě během celého týdne

ivana.binkova@scioskola.cz

Tomáš Forman

výchovný poradce pro III. trojročí

Konzultace jsou možné po dohodě během celého týdne

tomas.forman@scioskola.cz

V uvedené časy nás obvykle zastihnete ve škole, vždy je ale lepší domluvit si předem schůzku na konkrétní čas. Na telefonním čísle 777 462 288 se můžete spojit přímo s někým z nás, nejčastěji s Luckou. Nezvedáme-li, pošlete sms a my se ozveme zpátky až to půjde.

Školní psycholog - Lucie Rovenská

Cílem mého působení jako školní psycholožky je zejména celkové zlepšování sociálního klimatu školy, předcházení problémům a rizikovému chování, krizová intervence apod.

 

Konkrétně do mých kompetencí, které nevyžadují váš specifický souhlas, patří:

 • psychologické poradenství rodičům na téma psychické pohody a prospěchu jejich dětí
 • spolupráce s pedagogy, aby se jim s žáky vzájemně fungovalo co nejlépe
 • poskytování krizové intervence
 • práce s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • spolupráce s dalšími organizacemi a zprostředkování jejich služeb (např. preventivní programy, pedagogicko-psychologická poradna)

V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit na tel. čísle 777 462 288 či na e-mail lucie.rovenska@scioskola.cz .

Je samozřejmě možné si se mnou domluvit osobní konzultaci. 

 

Školní speciální pedagog - Jarmila Peřinová

Cílem působení speciálního pedagoga na naší škole je vyhledávání a diagnostika specifických výukových obtíží, což mohou být například obtíže v nácviku čtení, psaní, počítání, potíže s pozorností, orientací v učivu a vyučování apod. Speciální pedagog v případě takových obtíží spolupracuje s rodiči a průvodci na podpoře výukového procesu a jeho úpravě tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám žáka.

 

Konkrétně do kompetencí speciálního pedagoga patří:

 • vyhledávání a orientační diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • poradenská činnost směrem k pedagogům i rodičům
 • komunikace s poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • individuáln

Při práci s dětmi se speciální pedagog řídí stejnými pravidly o generálním a informovaném souhlasu jako školní psycholog.

 

Obsah speciálně pedagogických konzultací i reedukačních hodin je zcela soukromý. Vyučující školy jsou informováni pouze o navrhovaných podpůrných opatřeních a jsou případně proškoleni ohledně podstaty SVP žáka.

 

V případě dotazů k práci speciálního pedagoga nebo pokud byste si rádi sjednali konzultaci, se prosím obracejte na Jarmilu Peřinovou, jarmila.perinova@scioskola.cz

Výchovní poradci - Daniel Černohorský 1.trojročí, Ivana Binková 2.trojročí, Tomáš Forman 3.trojročí

V případě výchovného poradce se pravděpodobně bude častěji stávat, že se on obrátí na vás, než vy na něj:).

Výchovný poradce je u nás “parťákem” školní psycholožky. Navzájem se doplňují ve své práci. Oba se podílejí na řešení problémů spojených se školní docházkou a řešení složitějších problémových situací ve škole, ve kterých nezafungovaly postupy řešení, které jsou v silách průvodců a je třeba hledat další opatření. 

V tandemu školní psycholog-výchovný poradce je poradce tím, kdo přichází s návrhy na opatření a důsledky. Je mezistupněm mezi průvodci a ředitelem školy. Navíc vede evidenci daných opatření a pravidelně se setkává s těmi, kterých se opatření týká.

 

S čím se na výchovného poradce můžete obrátit?

Rodiče

 • trápí-li Vaše dítě výchovné potíže ve škole a nezabírá řešení navrhnuté jejich průvodcem (patronem)
 • nejste si jisti, zda je chování Vašeho dítěte ve škole řešeno adekvátně

Děti

 • někdo tě svým chováním hodně obtěžuje, už jsi to zkusil řešit a nešlo to
 • nedaří se ti zvládnout své chování a chtěl bys na tom pracovat

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu

daniel.cernohorsky@scioskola.cz, ivana.binkova@scioskola.cz, tomas.forman@scioskola.cz

 

Metodik prevence - Lucie Rovenská, Veronika Sedláček Rychtová

Cílem práce metodika prevence je zejména oblast prevence sociálně patologických jevů. Do našich kompetencí metodika prevence patří např. stanovení možných rizik u jednotlivých věkových kategorií (na čemž spolupracujeme s psychologem, speciálním pedagogem a průvodci) a vytvořit metodický plán prevence tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám dětí, pedagogů a rodičů. Součástí naší práce je také vyhodnocovat varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytovat poradenskou a informační podporu. Mezi rizikové chování, vůči němuž preventivně působíme, patří mimo jiné šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví či agresivita. 

Pro každé trojročí existuje plán témat, se kterými se žáci během roku setkají prostřednictvím průvodců, školního psychologa či přizváním externistů. Do plánu je možné nahlédnout u metodiků prevence. 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu

 veronika.sedlacek@scioskola.cz

Kariérový poradce - Lucie Rovenská a Mirka Macháčková

 • zjišťování studijních předpokladů a kariérové poradenství v posledním trojročí
 • zprostředkování přehledu dětem i rodičům o středních školách a dalším vzdělávání celkově
 • dotazníky a rozhovory zaměřené na volbu povolání
 • koordinace individuálních rozhovorů s dětmi na téma volby povolání
 • schůzky s rodiči na téma dalšího vzdělávání, předpokladů žáků atd.
 • pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu

S čím se na kariérového poradce můžete obrátit?

Děti

 • když se chceš poradit o své další škole nebo svém povolání

Rodiče

 • zprostředkování přehledu o SŠ, podpora v procesu přijetí na SŠ

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu 

lucie.rovenska@scioskola.cz, mirka.machackova@scioskola.cz.