Školní klub

Školní klub

Do našeho klubu mají děti možnost přicházet každý všední den od 7:30, odpoledne poté do 16:30. Aktivity si volí samy děti, nebo je připravují průvodci. Součástí klubového času se můžou stát nejrůznější kroužky, kterými budeme reflektovat hlavně aktivní zájem dětí a rodičů. Jsme schopni zajistit kroužky od pohybových, přes jazykové až po výtvarné a hudební. Při zájmu lze domluvit téměř vše. Při využití externích lektorů je nutná finanční spoluúčast rodičů. V odpoledním klubu se dětem věnují průvodci Míša a Tom. Středeční odpoledne klub navštěvuje také průvodkyně Tamara, která s dětmi prohlubuje jejich lásku k anglickému jazyku.

Výlety v klubu

Aktuálně v klubu probíhají středeční výlety, které si děti vybírají. Výlety se snažíme volit tak, aby podporovaly rozvíjení kreativity a vědomostních dovedností dětí a zároveň, aby děti zažívaly společné zážitky i mimo školní prostředí. Navštívili jsme například exkurzi v Moravské galerii, Hvězdárnu a planetárium v Brně nebo brněnské kluziště u Jošta.

Kroužky

V současné době v odpoledních hodinách probíhají v klubu tyto kroužky:

Psychokroužek s Veru – kroužek, který u dětí rozvíjí emoční inteligenci, učí je řešit konfliktní situace. Kroužek má formu práce s příběhy (mj. s Emušákem), jejich výtvarné zpracování, povídání o emocích, lehkou dramaterapeutickou práci (sehrávání scének) apod.

Keramika – kroužek jehož smyslem je u dětí rozvíjet jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér.V tomto kroužku se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami.

Věda nás baví – tento kroužek je určen dětem 1. stupně.  Děti se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si sopku, přistávací modul z balonků, kompas, srdeční soustavu, lávovou lampu apod. a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Dramaťák –  je to prostor, kde se fantazie prolíná se skutečností. Stěžejní je pro nás příběh. Ten budeme s dětmi hledat, vytvářet tak, aby nám všem seděl. Aby si v něm každý našel to své. Budeme si hrát, smát se, projevovat emoce, ztvárňovat postavy. Kam se celý kroužek bude ubírat bude jen nás. Můžeme secvičit divadelní hru, námi vymyšlený příběh, můžeme s tím pak “jít před lidi” nebo si jen tak hrát pro sebe.

Tvoření s Tesou – tento kroužek je zaměřený na různé subkulturní umění. Ukážeme si různé formy malování ne jen na papír.

Programování – nejdříve začneme s programem GCompris [1], kde se děti hravou formou
naučí přesně používat myš a klávesnici a ovládat pohyb avatara po obrazovce.
Brzy ale přejdeme na kurz Code.org [2], který by nám měl vystačit první pololetí.
V druhém pololetí budou děti dělat vlastní programy ve Scratchi [3]. Občas si na odlehčení vyzkouší Lightbota [4] a The Foos [5].

další probíhající kroužky jsou: Street dance, Výtvarka, Klavír a novinkou je Jóga.

Rozvrh kroužků pro 2.poletí:

PO / Psychokroužek pro mladší (13:00-14:00), Psychokroužek pro starší (14.30-15:45), Keramika (14.10-15:30)

ÚT/ Věda nás baví (13:30-14:30), Výtvarka (14:30-15:30)

ST/ Dramaťák (14:45-16:00), Tvoření s Tesou (14:45-16:15)

ČT/ Jóga (14:00-15:00), Programování začátečníci (14:30-15.15), Programování pokročilí (15:30-16:15), Street dance (15:20-16:30)

Klavír – Út (13:00-16:30), St (13:00-16:30), Pá (12:30-16:00)

Aktuality

Poslední školní den

Vážení rodiče,

tímto vás chceme informovat o posledním dni tohoto školního roku, 29. 6.:

vysvědčení bude žákům předáváno ve třídách v čase od 8:30 do 10:00
poté je mo..

Blog

Tak už jsem tady, nemusím jen chodit okolo,Konečně Tě poznám, má nová Scioškolo.Mé odhodlání teď roste do výšky jak mrakodrapy,Začínám vést svůj první projekt s názvem „Mapy“.Vytvářím pracovní listy plna velkého úsilí a naděje,Přináším je svému..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4
Mapa