Rozvrh hodin

rozvrh hodin

Orientační rozvrh (aktualizováno 29. 8. 2018):

DŮLEŽITÉ: Počátkem školního roku 2018/2019 přecházíme na převážně 60 minutové výukové bloky (krátká přestávka je v nich zahrnuta). Výjimku tvoří skupiny mladších dětí. Sledujte prosím v rozvrzích dané časy!

První ročník     Druhý ročník     Třetí ročník

Čtvrtý ročník     Pátý ročník     Šestý ročník

Sedmý ročník     Osmý ročník     Devátý ročník

Vysvětlení značek:

Kruh – důležitý začátek každého dne ve třídě
Trivium – kombinace českého jazyka a matematiky, pro žáky 1.-4. ročníku
AJ – anglický jazyk
Mat – matematika
Čj – český jazyk
SVS – svět v souvislostech, nejčastěji naplňován prostřednictvím projektů
Shromáždění – školní parlament, který řeší otázky tvorby a zániku pravidel, ale i nenadálé situace
Kolej – více o kolejích na stránce Co se děje ve škole
Studovna – prostor pro práci na zbylých úkolech z celého týdne, doučování, ale i prezentace projektů či individuální rozhovory s průvodci, pro žáky 5.-9. ročníku
Špa/Něm – výuka druhého jazyka povinná od 7. ročníku, možnost účasti i mladších dětí

Nashledanou v září

Těšíme se na vás v pondělí 2. září v 8:30. Do té doby jsou děti na prázdninách a personál střídavě na dovolené. Naše dostupnost je tak omezená. Pokud potřebujete něco vyřídit, ..

Blog

30. května začínám psát tohle velké shrnutí mého absolvování ScioŠkoly…Když jsem odcházela z rosické základky, přišlo mi super, že odcházím jako jediná, i když jsem děcka nechtěla opouštět, myslím, že už tehdy jsem měla ráda změny. Potom co mě p..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4