Rozvrh hodin

rozvrh hodin

Orientační rozvrh (aktualizováno 29. 8. 2018):

DŮLEŽITÉ: Počátkem školního roku 2018/2019 přecházíme na převážně 60 minutové výukové bloky (krátká přestávka je v nich zahrnuta). Výjimku tvoří skupiny mladších dětí. Sledujte prosím v rozvrzích dané časy!

První ročník     Druhý ročník     Třetí ročník

Čtvrtý ročník     Pátý ročník     Šestý ročník

Sedmý ročník     Osmý ročník     Devátý ročník

Vysvětlení značek:

Kruh – důležitý začátek každého dne ve třídě
Trivium – kombinace českého jazyka a matematiky, pro žáky 1.-4. ročníku
AJ – anglický jazyk
Mat – matematika
Čj – český jazyk
SVS – svět v souvislostech, nejčastěji naplňován prostřednictvím projektů
Shromáždění – školní parlament, který řeší otázky tvorby a zániku pravidel, ale i nenadálé situace
Kolej – více o kolejích na stránce Co se děje ve škole
Studovna – prostor pro práci na zbylých úkolech z celého týdne, doučování, ale i prezentace projektů či individuální rozhovory s průvodci, pro žáky 5.-9. ročníku
Špa/Něm – výuka druhého jazyka povinná od 7. ročníku, možnost účasti i mladších dětí

Peter Živý ve ScioŠkole Brno

Vážení přátelé školy,

Srdečně vás zveme na setkání s inspirativním mužem, Peterem Živým.

Ten o sobě píše:
“Už 15 rokov sa venujem štúdiu alternatívnych foriem pedagogiky…

Blog

Dear parents, This week’s weather was very pleasant and we spent as much time as possible outside. The garden was full of children during big breaks, the club, and sometimes even lessons. The yellow and blue class took it a step further and..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4