Rozvrh hodin

rozvrh hodin

Aktuální rozvrh hodin:

Rozvrh k nahlédnutí zde

Vysvětlení značek:

rituál+kolej – ranní setkání v kruhu + následné rozdělení do kolejí
A – Anglický jazyk
Č – Český jazyk
M – Matematika
Trivium – Český jazyk kombinovaný s Matematikou (pro mladší)
TCTematické celky
TC/shrom – 1x za 14 dní vždy TC, nebo Školní shromáždění
Klub – Ranní a odpolední klub

Aktuality

Technologie ve vzdělávání

Zde je prezentace z besedy s Mgr. Pavlínou Mazáčovou Ph.D., která k nám zavítala koncem března

pracuje jako odborná asistentka v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masaryko..

Blog

VÁNOČNÍ KOUZLO BUCKINGHEMSKÉHO PALÁCE                                                        Lucie Vyskočilová..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Sokolova 145/4 619 00 Brno
Mapa
Vstup do Edookitu edookit