Rozvrh hodin

rozvrh hodin

Orientační rozvrh (aktualizováno 29. 8. 2018):

DŮLEŽITÉ: Počátkem školního roku 2018/2019 přecházíme na převážně 60 minutové výukové bloky (krátká přestávka je v nich zahrnuta). Výjimku tvoří skupiny mladších dětí. Sledujte prosím v rozvrzích dané časy!

První ročník     Druhý ročník     Třetí ročník

Čtvrtý ročník     Pátý ročník     Šestý ročník

Sedmý ročník     Osmý ročník     Devátý ročník

Vysvětlení značek:

Kruh – důležitý začátek každého dne ve třídě
Trivium – kombinace českého jazyka a matematiky, pro žáky 1.-4. ročníku
AJ – anglický jazyk
Mat – matematika
Čj – český jazyk
SVS – svět v souvislostech, nejčastěji naplňován prostřednictvím projektů
Shromáždění – školní parlament, který řeší otázky tvorby a zániku pravidel, ale i nenadálé situace
Kolej – více o kolejích na stránce Co se děje ve škole
Studovna – prostor pro práci na zbylých úkolech z celého týdne, doučování, ale i prezentace projektů či individuální rozhovory s průvodci, pro žáky 5.-9. ročníku
Špa/Něm – výuka druhého jazyka povinná od 7. ročníku, možnost účasti i mladších dětí

První školní den a adaptace

Škola začíná v pondělí 3. září.

V tento den budeme mít vítací a shledávací program. Školu otevřeme v 8 hodin a program dne skončí v 10.

Z technických důvodů nemůžeme zajis..

Blog

Tak už jsem tady, nemusím jen chodit okolo,Konečně Tě poznám, má nová Scioškolo.Mé odhodlání teď roste do výšky jak mrakodrapy,Začínám vést svůj první projekt s názvem „Mapy“.Vytvářím pracovní listy plna velkého úsilí a naděje,Přináším je svému..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4