Co se děje ve škole

co delameco delameco delame

Koleje

Tak jako v klasických školách je základní sociální jednotkou třída, v našem případě je to Kolej. Od prvního roku otevíráme 4. Každá z nich má svého vlastního průvodce. Ten děti provází celým rokem, sleduje jejich rozvoj osobnostní i výukový a realizuje pravidelná setkání třech stran – dítě, rodič, průvodce. Další zvláštností Koleje je věkové rozložení skupiny – nachází se zde děti od 1. do 6. třídy (později až do 9.). Věříme totiž v sílu vrstevnického učení. Náplní času v kolejích budou aktivity převážně socializačního charakteru, avšak zde bude probíhat i sdílení informací načerpaných během výuky, primární preventivní programy, společné výlety nebo třeba práce na dlouhodobém úkolu koleje. Pevně věříme, že se Koleje pro děti stanou základním stavebním kamenem jejich života ve škole, proto jim čas vyhrazujeme každý den.

Předměty

Oproti klasickým školám věříme, že dělení školního času na předměty není úplně třeba. Přesto si udržujeme pro každý ročník několik předmětů. Pro 1.-3. ročník se konkrétně jedná o tzv. Trivium (kombinace čtení, psaní a počítání) a Anglický jazyk. Pro starší ročníky již rozlišujeme Český jazyk, Anglický jazyk a Matematiku silně orientovanou na kombinaci s dalšími přírodními vědami (Přírodopis, Fyzika, Chemie…). Cílem je dát dětem v prvních letech školní docházky dostatek kontextuálně podaných informací ze základních oblastí. Pro další vývoj je důležité perfektně ovládnout čtení, psaní, počítání a základy cizího jazyka.

Předmětový čas pro nás rozhodně neznamená pouze frontální výuku. Máme zkušenosti se zážitkovou pedagogikou či metodou výuky Matematiky dle prof. Hejného. Každé téma promýšlíme, využíváme skupinovou práci a rozhodně nám nevadí, když se děti baví. O to nám přeci jde, ne?

Tematické celky

Významnou časovou dotaci získávají tzv. Tematické celky. Co to znamená? V pravidelných intervalech si děti vybírají z nabízených témat, která poté ve skupinách zpracovávají. Vyrábíme, pátráme v informačních kanálech, organizujeme události, prezentujeme, komunikujeme s okolím, jezdíme na výlety a exkurze. Pardon, tohle dělají děti, my je tím pouze provázíme. A pokud za námi přijdou s nápadem na téma, které je zajímá a chtějí ho zpracovat, jásáme radostí. V Tematických celcích se toho může stát opravdu hodně! Čím bude dítě starší, tím více času bude trávit právě tímto integrovaným způsobem sebe-učení. Od září 2016 za sebou máme témata jako třídění odpadu, lidské tělo, tvorba školního tabla, organizace vánočního jarmarku či natáčení filmu.

Den definovaný dětmi – 3D

Dovolujeme si tento malý oxymóron. Čas si z velké části děti definují i v jiných blocích. Pouze tímto upozorňujeme na krok, který jsme učinili – jednou za 14 dní máme čtvrtek ve stylu “děti sobě”. Mají za úkol si promyslet, jak celý den naplní. Budou ve skupinách, v kolejích či sami? Udělají dílnu o skládání vlaštovek? O tom jak být správným Youtuberem? Zorganizují výlet do Prahy? Vše je v jejich režii a my se vždy nemůžeme dočkat s čím nás překvapí. Od září 2016 jsme už zažili trénink žonglování, tvorbu pc hry, lekci jógy, venčení dvou labradorů i návštěvu želvičky.

Školní shromáždění

Základní rozhodovací orgán a zároveň platforma volného vyjádření o veškerém dění ve škole. Tak vidíme důležitost a účel Školního shromáždění. Právo (a někdy i povinnost) na účast mají všichni žáci a průvodci. Jedním z prvních úkolů Školního shromáždění bylo ustanovit, podle jakých pravidel to tu vlastně bude všechno fungovat. Vadí průvodci, že se nezhasíná na záchodcích? Vadí dítěti, že si může vybírat z malého množství témat, nebo že máme málo přestávek? Proč se o tom nepobavit ve společném kruhu? Mnoho věcí má svůj důvod a věříme, že je důležité, aby každý pochopil, proč se některé věci dějí. Pokud ale nedávají smysl, proč je nezměnit? Na shromážděních jsme už kromě školních pravidel řešili např. pořízení školního křečka i s celým vybavením, hospodaření s penězi, které děti vydělaly na vánočním jarmarku apod.

Chcete sami vidět, jak se tohle všechno u nás děje? Domluvte se s námi na návštěvě, rádi vás dětem představíme a školou provedeme.

Aktuality

Poslední školní den

Vážení rodiče,

tímto vás chceme informovat o posledním dni tohoto školního roku, 29. 6.:

vysvědčení bude žákům předáváno ve třídách v čase od 8:30 do 10:00
poté je mo..

Blog

Tak už jsem tady, nemusím jen chodit okolo,Konečně Tě poznám, má nová Scioškolo.Mé odhodlání teď roste do výšky jak mrakodrapy,Začínám vést svůj první projekt s názvem „Mapy“.Vytvářím pracovní listy plna velkého úsilí a naděje,Přináším je svému..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4
Mapa