Zápis


Přestup do druhého až šestého ročníku

V prvním, čtvrtém, pátém a šestém ročníku máme ještě několik volných míst. V případě zájmu se s námi můžete domluvit e-mailem na termínu informativního pohovoru.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

V případě, že se rozhodnete pro ScioŠkolu tedy není třeba vyplňovat žádné formuláře kromě přihlášky k zápisu. 

 

Přihláška k zápisu

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018
6. 4. 2017 v 17 hodin jsme uzavřeli příjem přihlášek k zápisu do prvního ročníku. Vzhledem k velkému zájmu jsme pořadí uchazečů o zápis určili losem. Přihlášené s vylosovaným pořadím 1 – 15 jsme již mailem pozvali k osobnímu pohovoru, který se uskutečnil ve středu 12 . 4. 2017.

Aktuality

Technologie ve vzdělávání

Zde je prezentace z besedy s Mgr. Pavlínou Mazáčovou Ph.D., která k nám zavítala koncem března

pracuje jako odborná asistentka v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masaryko..

Blog

VÁNOČNÍ KOUZLO BUCKINGHEMSKÉHO PALÁCE                                                        Lucie Vyskočilová..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Sokolova 145/4 619 00 Brno
Mapa
Vstup do Edookitu edookit