Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště má za úkol zejména podporu pozitivních vztahů ve škole, zajišťování primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Konzultace mohou využívat žáci, průvodci i rodiče bezplatně. V tomto dokumentu naleznete podrobné informace o fungování pracoviště a o tom, s čím se na nás můžete obrátit.

V současné době náš poradenský tým tvoří:

  • Veronika Králová – školní psycholog a vedoucí poradenského pracoviště 
  • Klára Suchomelová – speciální pedagog 
  • Kateřina Kašíková – kariérový a výchovný poradce, metodik prevence
  • Karel Frnka – výchovný poradce

Schůzku s námi je možné po domluvě realizovat ve výše uvedených hodinách, dále jsme k zastižení na emailech a také na telefonním čísle 777 462 288 (pouze pondělí a středy do 16:30, v úterý 8:30-9:30).

Působení pracovníků ŠPP je zakotveno ve školním řádu a řídí se příslušnými vyhláškami. Rodiče při nástupu dítěte do školy podepisují generální souhlas a v případě potřeby soustavné práce s dítětem v rámci ŠPP také individuální souhlas

100% úspěch u přijímaček

100% – to je podezřelé číslo i ve volbách v Severní Koreji. Věřte, nevěřte u našich absolventů platí už druhý rok po sobě. Pravda zatím jsou to pořád procenta z malé základny, hla..

Blog

„Žijeme v revoluční době,“ říkal mi v roce 1990 učitel informatiky a přidával své vize o tom, jak bude jednou mít každý svůj počítač, který bude sloužit mimo jiné pro psaní dopisů, ty si pěkně v klidu opraví a pak vytiskne na domácí tiskárně – panečk..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4