Školné

Školné činí 5. 000 Kč měsíčně, tedy 50 tisíc korun ročně. V případě, že do školy chodí více sourozenců, druhý a každý další sourozenec platí snížené školné 4.000 Kč měsíčně (40 tisíc korun ročně). V ceně školného je započítána účast dětí ve školním klubu, strava je hrazena samostatně.

Aktuality

Technologie ve vzdělávání

Zde je prezentace z besedy s Mgr. Pavlínou Mazáčovou Ph.D., která k nám zavítala koncem března

pracuje jako odborná asistentka v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masaryko..

Blog

VÁNOČNÍ KOUZLO BUCKINGHEMSKÉHO PALÁCE                                                        Lucie Vyskočilová..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Sokolova 145/4 619 00 Brno
Mapa
Vstup do Edookitu edookit