Eva Řičánková

průvodkyně

Jsem cibule. Mám mnoho vrstev a každá z nich má ještě dvě různé stránky. Navíc s láskou k pramáti všech věd – filozofii – o všem s radostí pochybuji.

Tato diverzita mě provází životem už od raného dětství. Zpěv, hra na flétnu, knihy, knihovny a sdílení informací, etnologie jako poznávání mnohovrstevnatosti lidské kultury a konečně pedagogika v jejích různých podobách – od čistě vědeckého a obecného pojetí, přes učení se zkušeností a jejím reflektováním až po kreativní pedagogický přístup ovlivněný divadlem – to vše jsem v minulosti nasávala v několika vzdělávacích institucích.

Co jsem vstřebala, jsem poté transformovala do své práce. Výukové programy a tábory z oblasti ochrany přírody, mediální výchovy, dějepisu, literatury a všech dalších témat, která můžete najít ve výstavním plánu regionálního muzea – to byly mé nejzásadnější zkušenosti se vzděláváním dětí, dokud jsem se nestala průvodkyní ve ScioŠkole.

Zde jsem si nejdříve vyzkoušela práci se všemi věkovými kategoriemi, které jen základní škola nabízí, a nakonec zakotvila u mladších dětí. V současnosti pečuji zejména o mláďata z I. trojročí, se svou kolejí Bioelfové se pokoušíme zazelenit školu, s dětmi z prostředního trojročí chci objevovat krásu a funkci mateřského jazyka a jazyk mě zajímá i jako možné pojetí toho, co je umění.

Věřím, že abych mohla být dětem inspirací, je třeba věnovat se i jiným věcem, než jen práci. Proto jsem se rozhodla začít studovat učitelství estetické výchovy, odpočívám při józe nebo při procházkách přírodou (krajina mého srdce je Vysočina), hledám cesty jak se chovat lépe k místu jménem Země, zkoumám klikaté stezky pralesem výtvarného umění a často ležím v knihách nejrůznějšího zaměření. Rozmanitost je totiž moje parketa.

e-mail: eva.ricankova@scioskola.cz

Organizace školy v září

Úterý 1.9. – začátek školy pro všechny stejný od 8:30 do 10:00. Škola pro žáky bude otevřena od 8:00. Obědy ani školní klub v tento den dobu nebudou.

Středa 2.9. a následující – b..

Blog

„Žijeme v revoluční době,“ říkal mi v roce 1990 učitel informatiky a přidával své vize o tom, jak bude jednou mít každý svůj počítač, který bude sloužit mimo jiné pro psaní dopisů, ty si pěkně v klidu opraví a pak vytiskne na domácí tiskárně – panečk..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4