Náš tým

Vítězslav Dohnal

ředitel

Z pětiletého vedení nadačního fondu vím, jak málo  stačí změnit v mysli lidí, aby se hodně věcí změnilo v realitě. Ukazuje se, že i ostatní zkušenosti například s realizací mezinárodních projektů pro děti či mé sociologické vzdělání, pomáhají k tomu, aby všichni, kteří školu dělají školou – tedy děti, jejich rodiče a průvodci chtěli jít stejnou cestou ke společnému cíli. Snažím se, abychom společně budovali místo, kde věci fungují, děti a jejich průvodci se na sebe těší a rodiče jim pomáhají. Raduji se z chvil, v nichž se mohu spolu s dětmi věnovat společenskovědním tématům, historii, výchově k občanství, ale třeba i matematice podle Hejného.

e-mail: vitezslav.dohnal@scioskola.cz, telefon: 737 243 003

Kateřina Kašíková

zástupkyně ředitele

Otevřenost a odvaha mi byly vždy velmi blízké. Věřím, že mi pomohly v rozhodování, zda odjet na rok pracovat do Moskvy nebo založit mateřské centrum, které funguje dodnes. Několik odvážných a otevřených lidí jsem měla možnost poznat i při svých přednáškách budoucím učitelům – studentům brněnské pedagogické fakulty. Při tom všem jsem dokázala udělat také mnoho chyb, ale neznám nic lepšího, než se z nich poučit.

Těším se, že se budu podílet na tom, aby děti v naší škole měly dost příležitostí být odvážné, otevřené, kreativní a hlavně šťastné. Ve ScioŠkole bude mým úkolem mimo jiné postarat se, aby všichni měli ke své práci to, co potřebují.

e-mail: katerina.kasikova@scioskola.cz

Jiří Březina

průvodce

Věnuji se s dětmi tématu zdraví ve všech jeho podobách. Sportujeme, hrajeme hry, hledáme a potvrzujeme si radost z pohybu, učíme se o výživě i psychickém zdraví.

Posledních 13 let sbírám zkušenosti s různými cílovými skupinami, od malých dětí v lesním klubu, přes školou povinné až po manažery, Parkinsoniky či děti s postižením. Baví mě hledat cestu k řešení problému. Neztrácím hlavu a zkouším dál. Vystudoval jsem obor Regenerace a výživa ve sportu a dále navázal Učitelstvím tělesné výchovy. Velmi mne ovlivnilo studium zkušenostního a reflektivního učení, na němž stavím při veškeré své práci s jakoukoliv klientelou.

Sedm let jsem se věnoval divadelní improvizaci, kterou jsem přijal jako součást vlastní filozofie. Učím se o nekonfliktní komunikaci, objevuji umění zpětné vazby i radost z dávání dárků druhým. Protože chci být tím člověkem, kterého si sám vážím. Mám rád les, počítačovou grafiku, genius loci, kytaru, chůzi bosky po trávě, pouliční umění i kreslení komiksů.

e-mail: jiri.brezina@scioskola.cz

Martina Horáková

průvodkyně

Vedle tance contemporary, lezení po skalách a studia přirozeného pohybu, mě vždy bavily jazyky, setkávat se s lidmi z jiných zemí a poznávat život z jiné perspektivy. Své poznatky z cest a různých vzdělávacích směrů nyní využívám při výuce angličtiny i projektů.

Napříč generacemi a kulturami jsem se vždycky přesvědčila, že s úsměvem a nadšením jde učení líp. Proto je pro mě důležité, aby práce ve škole děti bavila a aby věděli, že chyba není selhání, ale krok na cestě k poznání.

Věřím, že děti se od nás učí mnohé především tím, jak se my sami chováme. A to nejen k druhým, ale i sami k sobě. Jsme pro ně vzorem, když vidí, jak řešíme např. konfliktní či krizové situace, jsme pro ně inspirací tím, jak se sami rozvíjíme a dál vzděláváme, jsme pro ně důkazem, že chybami se člověk učí. A protože učení je dle mého vzájemný proces, těším se nejen na to, že budu moc sdílet s dětmi  svoje zkušenosti, ale také na to, co všechno dětí naučí mě.

email: martina.horakova@scioskola.cz

Martin Ptáčník

průvodce

Trávení času s dětmi je jedna z věcí, které mi v životě přinášejí největší radost. Ať už ve školním prostředí, v rodině nebo na táborech.
V současnosti studuji učitelství prvního stupně, protože věřím, že dobrý učitel – průvodce je v tomto období života dětí zásadní. Proto se takovým dobrým průvodcem dětí na cestě za objevováním světa a života pokusím být.
Těším se, že budu s dětmi sdílet vášeň pro hudební nástroje a zpěv, řešení logických hádanek, hraní deskových her, provozování všemožných sportů, a lásku ke kvalitní dětské literatuře.

email: martin.ptacnik@scioskola.cz

Ivana Binková

průvodkyně

Do Scioškoly přicházím za změnou. Těším se na objevování nových cest, na tvořivou práci s dětmi i nové kolegy.

Mým předmětem je angličtina. Baví mě objevování nových aktivit a materiálů, je mi blízký přístup k učení, kdy jsou aktivní hlavně děti.

Kromě toho mám ráda výtvarné tvoření všeho druhu. Důležitá je pro mě také příroda, zvířata a komunikace s nimi. Poznávání planety mě zavedlo třeba na Island, do Singapuru nebo na Borneo a věřím, že cestám není konec.

Věřím v respektující komunikaci s dětmi, která není o předávání pokynů shora dolů, ale o skutečném vzájemném naslouchání.

Moc se těším na nová setkání a vzájemné učení.

 

e-mail: ivana.binková@scioskola.cz

Eva Řičánková

průvodkyně

Jsem cibule. Mám mnoho vrstev a každá z nich má ještě dvě různé stránky. Navíc s láskou k pramáti všech věd – filozofii – o všem s radostí pochybuji.

Tato diverzita mě provází životem už od raného dětství. Zpěv, hra na flétnu, knihy, knihovny a sdílení informací, etnologie jako poznávání mnohovrstevnatosti lidské kultury a konečně pedagogika v jejích různých podobách – od čistě vědeckého a obecného pojetí, přes učení se zkušeností a jejím reflektováním až po kreativní pedagogický přístup ovlivněný divadlem – to vše jsem v minulosti nasávala v několika vzdělávacích institucích.

Co jsem vstřebala, jsem poté transformovala do své práce. Výukové programy a tábory z oblasti ochrany přírody, mediální výchovy, dějepisu, literatury a všech dalších témat, která můžete najít ve výstavním plánu regionálního muzea – to byly mé nejzásadnější zkušenosti se vzděláváním dětí, dokud jsem se nestala průvodkyní ve ScioŠkole.

Zde jsem si nejdříve vyzkoušela práci se všemi věkovými kategoriemi, které jen základní škola nabízí, a nakonec zakotvila u mladších dětí. V současnosti pečuji zejména o mláďata z I. trojročí, se svou kolejí Bioelfové se pokoušíme zazelenit školu, s dětmi z prostředního trojročí chci objevovat krásu a funkci mateřského jazyka a jazyk mě zajímá i jako možné pojetí toho, co je umění.

Věřím, že abych mohla být dětem inspirací, je třeba věnovat se i jiným věcem, než jen práci. Proto jsem se rozhodla začít studovat učitelství estetické výchovy, odpočívám při józe nebo při procházkách přírodou (krajina mého srdce je Vysočina), hledám cesty jak se chovat lépe k místu jménem Země, zkoumám klikaté stezky pralesem výtvarného umění a často ležím v knihách nejrůznějšího zaměření. Rozmanitost je totiž moje parketa.

e-mail: eva.ricankova@scioskola.cz

Anna Hubáčková

průvodkyně v klubu

ScioŠkoly jsem nejprve sledovala zpovzdálí, až mě život k mé radosti do jedné přivedl. Zajímá mě objevovat, jaké podoby vzdělávání jsou možné v našem systému a ScioŠkola je v tom pro mě inspirativním příkladem.

Jsem studentkou sociální pedagogiky, předtím jsem vystudovala bakalářskou psychologii. Část svého času věnuji také lektorské skupince, která funguje pod organizací NaZemi, kde se zabýváme globálním vzděláváním a podporou mladých lidí v aktivním občanství. S dětmi a mladými lidmi jsem utvářela společný časoprostor také při vedení skautského oddílu v mém rodném městě na Vysočině, kterého jsem součástí již od dětství a který velmi utvářel i mě. Odtud pramení má láska k přírodě a radost z učení se zkušeností.

Ve Scioškole jsem s dětmi v odpoledním klubu, kde společně hledáme cesty, jak chceme trávit volný čas. V klubu je pro nás důležité dát dětem svobodu v rozhodování o náplni jejich času, s tou však přichází i zodpovědnost. Zároveň se dětem snažíme ukazovat, jak pestré mohou být činnosti jejich zájmu. V tom nám již druhým rokem pomáhají tzv. zájmovky, tedy vyhrazený čas třikrát týdně, kdy různí průvodci přináší nabídku svých zájmů a děti si vybírají, kterému z nich se chtějí společně s námi věnovat.

mail: anna.hubackova@scioskola.cz

Marek Matouš Bula

průvodce

Do ScioŠkoly přicházím s touhou spolu s dětmi hledat to, co nás baví a dělá šťastnými. Budeme to společně hledat prostřednictvím matematiky, fyziky a chemie, které si osvojíme komplexním prožitkem.

Ve ScioŠkole budu tedy učit přírodní vědy. Jsem teoretický fyzik se zaměřením na experimentální kvantovou informatiku (práce s lasery v optických laboratořích). Již mnoho let uchopuji svět mým foťákem a utíkám do světa knih, především poezie /viva Bohuslav Reynek! Utíkám také rád do hor, nejraději na toulky pohořími Rumunska. Tam mě dovedl skauting, kde jsem byl vedoucím oddílu, táborů a dnes jsem lektorem vzdělávání v Junáku. Baví mě tvořivost, duchovno. Ve formálním proudu vzdělávání jsem byl asistentem pedagoga v nově vznikající svobodné škole v Tišnově. Druhým rokem si s dětmi hraji v konceptu láskyplné hry Original play. V posledních letech jsem si našel zálibu ve spontánním tanci, či kontaktní improvizaci. Potřebuji se zdokonalovat v nenásilné komunikaci,…atd. Je toho hodně a věru v ničem nejsem nejlepší na světě. A jsem tak šťastný. Tedy krom mého zpěvu, který trhá uši 🙂

Všechny mé aktivity se spojují a směřují k láskyplnému přijetí sebe i druhého člověka, vytváření bezpečného prostředí a k hledání cest jak být spolu v plnosti a opravdovosti. Věřím, že ScioŠkola bude zřídlem takového prostoru. Bude to příjemné, hravé a hlavně plné smíchu!

e-mail: marek.bula@scioskola.cz

Barbora Fialová

průvodkyně, speciální pedagožka

Pro práci s dětmi jsem se narodila :). Každý má svoji cestu a já jsem ráda, že se právě ta moje potkává s cestou dětí. Díky tomu se tak mohu stát jejich dočasným průvodcem poznávání světa.

Studuji speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii. Pedagogické zkušenosti jsem nějaký čas sbírala u těch nejmenších dětí v jesličkách, pak jsem se stala učitelkou v mateřské škole, a teď se posouvám o krůček dál k dětem do první třídy. Současně několik let učím děti různorodým sportovním aktivitám, jako je lyžování, lední nebo in-line bruslení. Každé léto trávím na dětském indiánském táboře, kde tvořím program a zábavu. “Tvůrčí přetlak” ventiluji v amatérském divadle, nebo u rukodělných prací :).

Mým cílem je podporovat přirozenou zvídavost dětí, učit je rozlišovat  užitečné a pravdivé informace. Děti se snažím vést k samostatnosti a zodpovědnosti. Stěžejní je pro mě práce s chybou a respektující komunikace. Ráda bych s dětmi utvořila sounáležitou  a vzájemně se inspirující komunitu zaměřenou na radostné objevování světa.

email: barbora.fialova@scioskola.cz

Klára Suchomelová

průvodkyně v klubu, speciální pedagožka

Vždy jsem věděla, že chci pracovat s dětmi. Už když jsem byla sama malá, starala jsem se o ty ještě mladší. Přes úvahy nad pediatrií a dětskou psychologií jsem objevila speciální pedagogiku. A ta mě uchvátila. Ukrývá v sobě trošku z obojího a zároveň je jiná . V rámci profesní profilace se zajímám o specifické poruchy učení, poruchy pozornosti a poruchy autistického spektra, kterým bych se chtěla věnovat nejvíce.

Práce speciálního pedagoga pro mě znamená pomáhat dětem mít radost z učení, objevování a bytí. Zároveň je pro mě velkou výzvou nacházet ty nejlepší způsoby, jak konkrétnímu dítěti usnadnit jeho cestu. S každým dítětem se také člověk dozví spoustu o sobě samém.

Jsem vděčná, že mohu být součástí týmu ScioŠkoly. Je to prostor, kde se člověk učí každou minutu. Děti, průvodci i rodiče jsou mi velkou inspirací.

Pokud zrovna nejsem na fakultě nebo ve ScioŠkole, s velkou pravděpodobností mě najdete někde v kavárně s partou kamarádů, se kterými si budu povídat o životě. Půjdete-li kolem, klidně se zastavte 🙂 .

email: klara.suchomelova@scioskola.cz

Nicole McEvoy

průvodkyně 

K učení jsem se dostala tak přirozeně, že ani nevím, kdy jsem začala. Jednoho dne potřeboval kamarád radu s angličtinou a o 6 let později jsem nabitá zkušenostmi podstoupit další etapu svého života a objevovat spolu s dětmi angličtinu zábavnou a hravou formou na brněnské Scioškole. Jsem nadšená z toho, že nebudu vázána knihami a budu moc předat dětem nejen znalost angličtiny, ale aby je výuka bavila a mohli angličtinu prakticky využít v běžném životě.

Je mi 21 let, v České republice žiji už 14 let. Narodila jsem se v Londýně, ale většinu dětství strávila ve městě Chelmsford. Můj tatínek je anglické národnosti a maminka je Češka. V naší domácnosti mluvíme převážně anglicky. Chtěla bych dětem dát možnost rozvíjet a sdílet svoje sny, koníčky a myšlenky v anglickém jazyce.

Jsem studentka Masarykovy univerzity a věnuji se práci s dětmi už 6 let. Ve svém volném čase ráda chodím do posilovny, tančím a zpívám s kamarády. Můj životní koníček je hudba. Jak se nastěhuji do Brna bych ráda začala znovu hrát na violu v orchestru a zpívat ve sboru. V létě mám nejradši hraní na kytaru u táboráku. Moc se těším s dětma do přírody a budeme si moct u ohně zahrát. Doufám, že se mezi dětmi najde někdo, kdo si rád zahraje nebo zazpívá se mnou.

Poslední 2 roky jsem měla možnost pracovat jako rodilá mluvčí v různých firmách, mezitím jsem byla taneční instruktorkou na příměstském táboře. Těším se na to, až se mnou bude sdílet lásku k tanci a pohybu.

e-mail: nicole.mcevoy@scioskola.cz

Marie Jeníčková

průvodkyně

Od raného dětství jsem věděla, že chci učit. Avšak v poslední době mě stále častěji napadala myšlenka, že bych chtěla učit jinak. I proto jsem moc ráda, že mohu být součástí ScioŠkoly. Roli učitele, průvodce vnímám nejen jako profesi, ale především jako poslání a dar. Od dětí se toho máme tolik co učit! Navíc můžu být stále součástí světa, kde žádný sen není natolik nemožný, aby se nemohl stát skutečností, kde dětská fantazie nezná mezí, není nutné číst mezi řádky a každý příběh má pořád ještě dobrý konec.

Pocházím z malé valašské vesnice. Vyrůstala jsem v těsném semknutí s přírodou. Láska k přírodě a zvířatům je nedílnou součástí mého já. Ze zážitků z dětství neustále čerpám i v praxi. Vždy jsem byla obklopena dětmi, ať už na dědině nebo během studií, kdy jsem byla dobrovolníkem na dětské onkologii či vedoucím turistického kroužku.

Mým předmětem je český jazyk a literatura. Kladu si za cíl učit nejen o literatuře, ale především učit literaturou samotnou. Pokud alespoň v jednom ze svých žáků vzbudím nekonečnou lásku ke knihám, potom má moje práce smysl.

Mimo svoji rodinu zbožňuji také vůni čerstvě pomleté kávy, výhledy z vysokých hor na údolí zahalená v mlze, sportem unavené tělo, severskou kinematografii a úniky z běžných dnů do knižního světa.

Hranici tolerance, trpělivosti a pokory neustále posouvají mí dva synové. Jsou zároveň největším zdrojem inspirace a touhy zlepšovat se ve všech směrech.

email: marie.jenickova@scioskola.cz

Lea De Dona

průvodkyně v klubu

e-mail: lea.dedona@scioskola.cz

Zdeněk Tomšů

Průvodce

Největší přínos univerzitního vzdělání je v mé osobní zkušenosti otevření očí – naleznutí chuti se vzdělávat, objevovat a poznávat. V životě jsem měl štěstí na inspirativní učitele, kteří dokázali provádět tématy atraktivní formou. Vyzkoušel jsem si rok práce v knihovně a následně v mateřské školce. V té době jsem si uvědomil naplnění příjemným pocitem, které vyplývá ze sdílení společných zážitků mezi lektory a žáky. Na Scio principech oceňuji posun obsahu učiva od sterilního k atraktivnímu, od pouhé teorie k životním postojům a kolektivním hodnotám. Mojí aprobací je dějepis, který je možné v tomto školním systému propojovat s celou škálou humanitních a přírodních oborů – a právě to dává historii onu přidanou hodnotu, která v klasických školách často chybí. Tento mezipředmětový přístup podává ucelenější obraz světa. My všichni se v něm musíme zorientovat, aby mělo naše snažení smysl.

Mezi mé zájmy patří turistika (památky i příroda), smysluplná diskuze, relax v přírodě, sledování zpravodajství a sportovních událostí. Mám velmi kladný vztah k zvířatům, s oblibou sportovně rybařím. Snažím se sbírat historické mince a bankovky a mou velkou láskou je rocková a metalová hudba.

 

email: zdenek.tomsu@scioskola.cz

Tatiana Dumbrava

školní psycholožka

e-mail: tatiana.dumbrava@scioskola.cz

Jan Komínek

asistent

email: jan.kominek@scioskola.cz

Zuzana Kruťová

průvodkyně

Celý život se učím, celý život se posunuji někam dál a to mě na životě baví. Hledat sebe sama, proměňovat se a růst. Každá etapa v životě mě formovala do dnešní podoby. Od práce v chráněném bydlení pro lidi s postižením, přes 9 let ve státním školství, po různá lektorování nebo tvorbu metodických materiálů pro Lipku, Adru nebo Ekologické volnočasové centrum Švýcárna v Moravském krasu. Je mi ctí být průvodcem a oporou dětem i přátelům na cestě životem a v etapách, se kterými už sama mám nějaké zkušenosti. Stejně tak se ráda učím od ostatních, ať už z jejich zkušeností nebo jiného pohledu na svět.

Důležitý je pro mě respekt a pokora. Obrovskou zkušeností pro mě byl právě dvouměsíční pobyt s Hnutím Brontosaurus v Ladakhu v Malém Tibetu v Indii, kam jsem si jela vyzkoušet výuku dětí v podhůří Himalájí. Také jsem měla to štěstí, že jsem se v Ladakhu mohla setkat s Dalajlámou. Teprve postupem času chápu jeho myšlenky srdcem a rozvíjím u sebe soucit a vnitřní mír. Často mě nutí se zastavit a dívat se svět z jiné perspektivy i můj neposedný a zvídavý syn.

Studium biologie, geologie a geografie na Masarykově univerzitě mi dalo dobré povědomí o souvislostech a zákonitostech v přírodě. Nadšeně se vzdělávám dál, baví mě bylinky, hmyz, minerály, přírodní zákonitosti, ochrana přírody i neuchopitelné věci mezi nebem a Zemí. Když přírodu zrovna nezkoumám, tak v ní odpočívám na kole, na skalách, na bruslích nebo pod stanem.

S radostí budu dětem ve Scio škole, aktuálně ve II. trojročí, průvodcem ve zkoumání přírodních věd.

e-mail: zuzana.krutova@scioskola.cz

100% úspěch u přijímaček

100% – to je podezřelé číslo i ve volbách v Severní Koreji. Věřte, nevěřte u našich absolventů platí už druhý rok po sobě. Pravda zatím jsou to pořád procenta z malé základny, hla..

Blog

„Žijeme v revoluční době,“ říkal mi v roce 1990 učitel informatiky a přidával své vize o tom, jak bude jednou mít každý svůj počítač, který bude sloužit mimo jiné pro psaní dopisů, ty si pěkně v klidu opraví a pak vytiskne na domácí tiskárně – panečk..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4