Náš tým

Vítězslav Dohnal

ředitel

Z pětiletého vedení nadačního fondu vím, jak málo  stačí změnit v mysli lidí, aby se hodně věcí změnilo v realitě. Ukazuje se, že i ostatní zkušenosti například s realizací mezinárodních projektů pro děti či mé sociologické vzdělání, pomáhají k tomu, aby všichni, kteří školu dělají školou – tedy děti, jejich rodiče a průvodci chtěli jít stejnou cestou ke společnému cíli. Snažím se, abychom společně budovali místo, kde věci fungují, děti a jejich průvodci se na sebe těší a rodiče jim pomáhají. Raduji se z chvil, v nichž se mohu spolu s dětmi věnovat společenskovědním tématům, historii, výchově k občanství, ale třeba i matematice podle Hejného.

e-mail: vitezslav.dohnal@scioskola.cz, telefon: 737 243 003

Kateřina Kašíková

zástupkyně ředitele

Otevřenost a odvaha mi byly vždy velmi blízké. Věřím, že mi pomohly v rozhodování, zda odjet na rok pracovat do Moskvy nebo založit mateřské centrum, které funguje dodnes. Několik odvážných a otevřených lidí jsem měla možnost poznat i při svých přednáškách budoucím učitelům – studentům brněnské pedagogické fakulty. Při tom všem jsem dokázala udělat také mnoho chyb, ale neznám nic lepšího, než se z nich poučit.

Těším se, že se budu podílet na tom, aby děti v naší škole měly dost příležitostí být odvážné, otevřené, kreativní a hlavně šťastné. Ve ScioŠkole bude mým úkolem mimo jiné postarat se, aby všichni měli ke své práci to, co potřebují.

e-mail: katerina.kasikova@scioskola.cz

Jiří Březina

průvodce

Věnuji se s dětmi tématu zdraví ve všech jeho podobách. Sportujeme, hrajeme hry, hledáme a potvrzujeme si radost z pohybu, učíme se o výživě i psychickém zdraví.

Posledních 13 let sbírám zkušenosti s různými cílovými skupinami, od malých dětí v lesním klubu, přes školou povinné až po manažery, Parkinsoniky či děti s postižením. Baví mě hledat cestu k řešení problému. Neztrácím hlavu a zkouším dál. Vystudoval jsem obor Regenerace a výživa ve sportu a dále navázal Učitelstvím tělesné výchovy. Velmi mne ovlivnilo studium zkušenostního a reflektivního učení, na němž stavím při veškeré své práci s jakoukoliv klientelou.

Sedm let jsem se věnoval divadelní improvizaci, kterou jsem přijal jako součást vlastní filozofie. Učím se o nekonfliktní komunikaci, objevuji umění zpětné vazby i radost z dávání dárků druhým. Protože chci být tím člověkem, kterého si sám vážím. Mám rád les, počítačovou grafiku, genius loci, kytaru, chůzi bosky po trávě, pouliční umění i kreslení komiksů.

e-mail: jiri.brezina@scioskola.cz

Martina Horáková

průvodkyně

Vedle tance contemporary, lezení po skalách a studia přirozeného pohybu, mě vždy bavily jazyky, setkávat se s lidmi z jiných zemí a poznávat život z jiné perspektivy. Své poznatky z cest a různých vzdělávacích směrů nyní využívám při výuce angličtiny i projektů.

Napříč generacemi a kulturami jsem se vždycky přesvědčila, že s úsměvem a nadšením jde učení líp. Proto je pro mě důležité, aby práce ve škole děti bavila a aby věděli, že chyba není selhání, ale krok na cestě k poznání.

Věřím, že děti se od nás učí mnohé především tím, jak se my sami chováme. A to nejen k druhým, ale i sami k sobě. Jsme pro ně vzorem, když vidí, jak řešíme např. konfliktní či krizové situace, jsme pro ně inspirací tím, jak se sami rozvíjíme a dál vzděláváme, jsme pro ně důkazem, že chybami se člověk učí. A protože učení je dle mého vzájemný proces, těším se nejen na to, že budu moc sdílet s dětmi  svoje zkušenosti, ale také na to, co všechno dětí naučí mě.

email: martina.horakova@scioskola.cz

Karel Frnka

průvodce

Jsem životní dobrodruh a sběratel zkušeností. Absolutně miluji vaření, čtení a cokoliv spojené s vodou v jakémkoliv skupenství – vodáctví, plachtění, plavání, snowboard, brusle, běžky apod.

Zkušenosti s dětmi sbírám od svých deseti let, kdy jsem vytvářel program a zábavu pro ostatní děti ze sídliště. Byl jsem zkrátka „hodinová chůva“. Moje cesta dál vedla skrz skautský vodácký oddíl, který jsem nakonec i vedl. Při studiu jsem pracoval jako instruktor adaptačních kurzů či lektor skautských vzdělávacích akcí. Nejdelší profesní zkušenost související s výchovou dětí mám z lesní mateřské školy, ale ScioŠkola už ji dnes dotahuje.:)

Ve svém životě se řídím několika myšlenkami. První je idea umístění – vím zcela přesně, kde jsem byl, tuším, kde jsem a mám nějakou představu o tom, kde bych chtěl být. Druhá idea je upřímnost k sobě samému. Když něco udělám špatně, je zcela nutné, abych sám sobě uměl říct, že jsem to zkrátka zkonil. Třetí je idea kontinuální zodpovědnosti – učit se být čím dál víc zodpovědný za to, co dělám a zároveň si vědět, že vše dělám tak nejlépe, jak zrovna teď dokážu.

V současnosti jsem jedním z tria průvodců v prvním trojročí. Společně s Markem a Břízou vedeme shromáždění. Jsem hrdým kolejním koleje Lamáci. A ve „volném“ školním čase se věnuji výchovnému poradenství.

Dálkově si dodělávám pedagogické vzdělání a velice mne baví zkoušet si věci, které se naučím, v praxi.

e-mail: karel.frnka@scioskola.cz

Silvie Holečková

průvodkyně

Jsem moc ráda, že se mohu podílet na chodu brněnské ScioŠkoly. Mou hlavní zkušeností jsou mé vlastní dvě děti, další jsem pak sbírala například při práci v ekologickém centru, kde jsem vedla edukační programy, školy v přírodě, příměstské tábory a kroužky.

Ze všeho nejraději si s dětmi povídám, poslouchám jejich přání a příběhy. Chtěla bych s nimi sdílet radost z učení a z obyčejného žití a také se od nich spoustu důležitých věcí naučit. Ráda bych děti přivedla k radosti z práce na zahradě a pohybu venku a také v nich probudila zájem o naše okolí a celou planetu.

Vystudovala jsem geografii a ekonomii na Masarykově univerzitě a vzdělání si dále doplňuji. Svůj volný čas trávím s knihami, jízdou na koloběžce, prací na zahradě a hraním her všeho druhu.

e-mail: silvie.holeckova@scioskola.cz

Eva Řičánková

průvodkyně

Jsem cibule. Mám mnoho vrstev a každá z nich má ještě dvě různé stránky. Navíc s láskou k pramáti všech věd – filozofii – o všem s radostí pochybuji.

Tato diverzita mě provází životem už od raného dětství. Zpěv, hra na flétnu, knihy, knihovny a sdílení informací, etnologie jako poznávání mnohovrstevnatosti lidské kultury a konečně pedagogika v jejích různých podobách – od čistě vědeckého a obecného pojetí, přes učení se zkušeností a jejím reflektováním až po kreativní pedagogický přístup ovlivněný divadlem – to vše jsem v minulosti nasávala v několika vzdělávacích institucích.

Co jsem vstřebala, jsem poté transformovala do své práce. Výukové programy a tábory z oblasti ochrany přírody, mediální výchovy, dějepisu, literatury a všech dalších témat, která můžete najít ve výstavním plánu regionálního muzea – to byly mé nejzásadnější zkušenosti se vzděláváním dětí, dokud jsem se nestala průvodkyní ve ScioŠkole.

Zde jsem si nejdříve vyzkoušela práci se všemi věkovými kategoriemi, které jen základní škola nabízí, a nakonec zakotvila u mladších dětí. V současnosti pečuji zejména o mláďata z I. trojročí, se svou kolejí Bioelfové se pokoušíme zazelenit školu, s dětmi z prostředního trojročí chci objevovat krásu a funkci mateřského jazyka a jazyk mě zajímá i jako možné pojetí toho, co je umění.

Věřím, že abych mohla být dětem inspirací, je třeba věnovat se i jiným věcem, než jen práci. Proto jsem se rozhodla začít studovat učitelství estetické výchovy, odpočívám při józe nebo při procházkách přírodou (krajina mého srdce je Vysočina), hledám cesty jak se chovat lépe k místu jménem Země, zkoumám klikaté stezky pralesem výtvarného umění a často ležím v knihách nejrůznějšího zaměření. Rozmanitost je totiž moje parketa.

e-mail: eva.ricankova@scioskola.cz

Anna Hubáčková

průvodkyně v klubu

ScioŠkoly jsem nejprve sledovala zpovzdálí, až mě život k mé radosti do jedné přivedl. Zajímá mě objevovat, jaké podoby vzdělávání jsou možné v našem systému a ScioŠkola je v tom pro mě inspirativním příkladem.

Jsem studentkou sociální pedagogiky, předtím jsem vystudovala bakalářskou psychologii. Část svého času věnuji také lektorské skupince, která funguje pod organizací NaZemi, kde se zabýváme globálním vzděláváním a podporou mladých lidí v aktivním občanství. S dětmi a mladými lidmi jsem utvářela společný časoprostor také při vedení skautského oddílu v mém rodném městě na Vysočině, kterého jsem součástí již od dětství a který velmi utvářel i mě. Odtud pramení má láska k přírodě a radost z učení se zkušeností.

Ve Scioškole jsem s dětmi v odpoledním klubu, kde společně hledáme cesty, jak chceme trávit volný čas. V klubu je pro nás důležité dát dětem svobodu v rozhodování o náplni jejich času, s tou však přichází i zodpovědnost. Zároveň se dětem snažíme ukazovat, jak pestré mohou být činnosti jejich zájmu. V tom nám již druhým rokem pomáhají tzv. zájmovky, tedy vyhrazený čas třikrát týdně, kdy různí průvodci přináší nabídku svých zájmů a děti si vybírají, kterému z nich se chtějí společně s námi věnovat.

mail: anna.hubackova@scioskola.cz

Marek Matouš Bula

průvodce

Do ScioŠkoly přicházím s touhou spolu s dětmi hledat to, co nás baví a dělá šťastnými. Budeme to společně hledat prostřednictvím matematiky, fyziky a chemie, které si osvojíme komplexním prožitkem.

Ve ScioŠkole budu tedy učit přírodní vědy. Jsem teoretický fyzik se zaměřením na experimentální kvantovou informatiku (práce s lasery v optických laboratořích). Již mnoho let uchopuji svět mým foťákem a utíkám do světa knih, především poezie /viva Bohuslav Reynek! Utíkám také rád do hor, nejraději na toulky pohořími Rumunska. Tam mě dovedl skauting, kde jsem byl vedoucím oddílu, táborů a dnes jsem lektorem vzdělávání v Junáku. Baví mě tvořivost, duchovno. Ve formálním proudu vzdělávání jsem byl asistentem pedagoga v nově vznikající svobodné škole v Tišnově. Druhým rokem si s dětmi hraji v konceptu láskyplné hry Original play. V posledních letech jsem si našel zálibu ve spontánním tanci, či kontaktní improvizaci. Potřebuji se zdokonalovat v nenásilné komunikaci,…atd. Je toho hodně a věru v ničem nejsem nejlepší na světě. A jsem tak šťastný. Tedy krom mého zpěvu, který trhá uši 🙂

Všechny mé aktivity se spojují a směřují k láskyplnému přijetí sebe i druhého člověka, vytváření bezpečného prostředí a k hledání cest jak být spolu v plnosti a opravdovosti. Věřím, že ScioŠkola bude zřídlem takového prostoru. Bude to příjemné, hravé a hlavně plné smíchu!

e-mail: marek.bula@scioskola.cz

Barbora Fialová

průvodkyně, speciální pedagožka

Pro práci s dětmi jsem se narodila :). Každý má svoji cestu a já jsem ráda, že se právě ta moje potkává s cestou dětí. Díky tomu se tak mohu stát jejich dočasným průvodcem poznávání světa.

Studuji speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii. Pedagogické zkušenosti jsem nějaký čas sbírala u těch nejmenších dětí v jesličkách, pak jsem se stala učitelkou v mateřské škole, a teď se posouvám o krůček dál k dětem do první třídy. Současně několik let učím děti různorodým sportovním aktivitám, jako je lyžování, lední nebo in-line bruslení. Každé léto trávím na dětském indiánském táboře, kde tvořím program a zábavu. “Tvůrčí přetlak” ventiluji v amatérském divadle, nebo u rukodělných prací :).

Mým cílem je podporovat přirozenou zvídavost dětí, učit je rozlišovat  užitečné a pravdivé informace. Děti se snažím vést k samostatnosti a zodpovědnosti. Stěžejní je pro mě práce s chybou a respektující komunikace. Ráda bych s dětmi utvořila sounáležitou  a vzájemně se inspirující komunitu zaměřenou na radostné objevování světa.

email: barbora.fialova@scioskola.cz

Klára Suchomelová

průvodkyně v klubu, speciální pedagožka

Vždy jsem věděla, že chci pracovat s dětmi. Už když jsem byla sama malá, starala jsem se o ty ještě mladší. Přes úvahy nad pediatrií a dětskou psychologií jsem objevila speciální pedagogiku. A ta mě uchvátila. Ukrývá v sobě trošku z obojího a zároveň je jiná . V rámci profesní profilace se zajímám o specifické poruchy učení, poruchy pozornosti a poruchy autistického spektra, kterým bych se chtěla věnovat nejvíce.

Práce speciálního pedagoga pro mě znamená pomáhat dětem mít radost z učení, objevování a bytí. Zároveň je pro mě velkou výzvou nacházet ty nejlepší způsoby, jak konkrétnímu dítěti usnadnit jeho cestu. S každým dítětem se také člověk dozví spoustu o sobě samém.

Jsem vděčná, že mohu být součástí týmu ScioŠkoly. Je to prostor, kde se člověk učí každou minutu. Děti, průvodci i rodiče jsou mi velkou inspirací.

Pokud zrovna nejsem na fakultě nebo ve ScioŠkole, s velkou pravděpodobností mě najdete někde v kavárně s partou kamarádů, se kterými si budu povídat o životě. Půjdete-li kolem, klidně se zastavte 🙂 .

email: klara.suchomelova@scioskola.cz

Tereza Vodičková

průvodkyně v klubu

Moje maminka byla učitelka, můj tatínek byl učitel a často jsem od nich slýchávala radu: „Buď čím chceš, ale nebuď, prosím tě, učitelkou.“ Tak se jim to splnilo, nejsem učitelka, jsem průvodkyně. Děti jsou moje krevní skupina, čím bláznivější, odlišnější a sami sebou jsou, tím více mě práce s nimi nabíjí a hřeje.

Baví mě toho spousta a snažím se to sdílet skrze zájmovky i ve volném klubovém čase s dětmi. Ať už jde o deskovky, pečení, vaření, čtení, psaní povídek a básní, jízdu na kolečkových bruslích nebo prostě bláznění a pobíhání venku „bez pravidel“ a pro radost, vždy to dělám na plno.

V současnosti působím na škole jako průvodkyně v klubu. Potkávat mě tam můžete vždy v úterý a ve středu a ráda si s vámi popovídám a poslechnu cokoli, co byste se mnou chtěli sdílet.

e-mail: tereza.vodickova@scioskola.cz

Marie Jeníčková

průvodkyně

Od raného dětství jsem věděla, že chci učit. Avšak v poslední době mě stále častěji napadala myšlenka, že bych chtěla učit jinak. I proto jsem moc ráda, že mohu být součástí ScioŠkoly. Roli učitele, průvodce vnímám nejen jako profesi, ale především jako poslání a dar. Od dětí se toho máme tolik co učit! Navíc můžu být stále součástí světa, kde žádný sen není natolik nemožný, aby se nemohl stát skutečností, kde dětská fantazie nezná mezí, není nutné číst mezi řádky a každý příběh má pořád ještě dobrý konec.

Pocházím z malé valašské vesnice. Vyrůstala jsem v těsném semknutí s přírodou. Láska k přírodě a zvířatům je nedílnou součástí mého já. Ze zážitků z dětství neustále čerpám i v praxi. Vždy jsem byla obklopena dětmi, ať už na dědině nebo během studií, kdy jsem byla dobrovolníkem na dětské onkologii či vedoucím turistického kroužku.

Mým předmětem je český jazyk a literatura. Kladu si za cíl učit nejen o literatuře, ale především učit literaturou samotnou. Pokud alespoň v jednom ze svých žáků vzbudím nekonečnou lásku ke knihám, potom má moje práce smysl.

Mimo svoji rodinu zbožňuji také vůni čerstvě pomleté kávy, výhledy z vysokých hor na údolí zahalená v mlze, sportem unavené tělo, severskou kinematografii a úniky z běžných dnů do knižního světa.

Hranici tolerance, trpělivosti a pokory neustále posouvají mí dva synové. Jsou zároveň největším zdrojem inspirace a touhy zlepšovat se ve všech směrech.

email: marie.jenickova@scioskola.cz

Lea De Dona

průvodkyně v klubu

e-mail: lea.dedona@scioskola.cz

Veronika Králová

školní psycholožka

Mým cílem je podporovat děti v tom, aby byly samy sebou a postupně objevovaly takovou životní cestu, na které jim bude dobře a bude jim dělat radost. Ve škole funguji napříč všemi ročníky jako školní psycholog. Pomáhám s tím, abychom se ve škole všichni cítili co nejlépe a abychom spolu dokázali dobře komunikovat.

Jsem nadšený zastánce učení zážitkem, které mi už přes deset let zprostředkovává mé členství v Prázdninové škole Lipnice. Mám pocit, že všechny ty opravdu důležité věci jsem se naučila venku ve světě, pokusem a omylem, a díky inspirativním dospělým i dětem kolem sebe. Jednoduše, daleko od školních lavic.

Nejšťastnější jsem, když pracuji s mladými na jejich seberozvoji, létám při párové akrobacii, hlučím svým šicím strojem, tančím bez pravidel, fotím jen tak pro radost a u toho všeho někde blízko voní dobrá káva.

e-mail: veronika.kralova@scioskola.cz

Jan Komínek

asistent

email: jan.kominek@scioskola.cz

Beseda o škole – online

Středa 1.4. 15:30 – 17:00

Vse co chcete vědět o ScioŠkole a nebojíte se zeptat. S průvodci, vedením i mezi sebou. V online podobě na Google meet. Adresa URL schůzky: https://meet.google.c..

Blog

„Žijeme v revoluční době,“ říkal mi v roce 1990 učitel informatiky a přidával své vize o tom, jak bude jednou mít každý svůj počítač, který bude sloužit mimo jiné pro psaní dopisů, ty si pěkně v klidu opraví a pak vytiskne na domácí tiskárně – panečk..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4