Náš tým

Vítězslav Dohnal

ředitel

Z pětiletého vedení nadačního fondu vím, jak málo  stačí změnit v mysli lidí, aby se hodně věcí změnilo v realitě. Snad i mé ostatní zkušenosti například s realizací mezinárodních projektů pro děti či mé sociologické vzdělání, pomohou k tomu, aby všichni, kteří školu dělají školou – tedy děti, jejich rodiče a průvodci chtěli jít stejnou cestou ke společnému cíli. Věřím, že se nám společně podaří vybudovat místo, kde věci fungují, děti a jejich průvodci se na sebe těší a rodiče jim pomáhají. Těším se, že se s dětmi budu věnovat společenskovědním tématům, historii, výchově k občanství, ale třeba i matematice podle Hejného.

e-mail: vitezslav.dohnal@scioskola.cz, telefon: 737 243 003

Kateřina Kašíková

zástupkyně ředitele

Otevřenost a odvaha mi byly vždy velmi blízké. Věřím, že mi pomohly v rozhodování, zda odjet na rok pracovat do Moskvy nebo založit mateřské centrum, které funguje dodnes. Několik odvážných a otevřených lidí jsem měla možnost poznat i při svých přednáškách budoucím učitelům – studentům brněnské pedagogické fakulty. Při tom všem jsem dokázala udělat také mnoho chyb, ale neznám nic lepšího, než se z nich poučit.

Těším se, že se budu podílet na tom, aby děti v naší škole měly dost příležitostí být odvážné, otevřené, kreativní a hlavně šťastné. Ve ScioŠkole bude mým úkolem mimo jiné postarat se, aby všichni měli ke své práci to, co potřebují.

e-mail: katerina.kasikova@scioskola.cz

Klára Jabůrková

průvodkyně

Ze všech oblastí vzdělávání mi je nejbližší český jazyk a všechny jeho podoby, zejména prožitek z četby a dovednost tvořivě a s pomocí kritického myšlení pracovat s textem. Jedním z mých nejdůležitějších cílů je probouzet v dětech náklonnost k četbě knih a radost z tvůrčí práce.

Pracovat s dětmi jsem začala během studia speciální pedagogiky jako osobní asistentka, později jako vedoucí na táborech a posléze jako učitelka na prvním stupni základní školy. Nejvíc mě těší, když vidím, jak se děti rozvíjejí dle svých nejlepších možností, neváhají čelit překážkám a navzájem si podají pomocnou ruku, kdykoliv je potřeba. A protože mezi moje největší koníčky vždy patřilo učit se novým věcem, jsem přesvědčená, že společně s dětmi radost z učení se neztratíme a naopak ztracenou radost z učení najdeme.

e-mail: klara.jaburkova@scioskola.cz

Veronika Králová

průvodkyně

S dětmi bych se ráda věnovala hlavně tomu, aby byly samy sebou a postupně objevovaly takovou životní cestu, na které jim bude dobře a bude jim dělat radost. Při tom objevování se určitě necháme inspirovat krásou přírody a pohybem v ní, radostí ze spolupráce s ostatními, tvořivými činnostmi i příběhy a pohádkami.

Jsem psycholožka, nadšenec a velký zastánce učení zážitkem. Mám pocit, že všechny ty opravdu důležité věci jsem se naučila venku ve světě, pokusem a omylem, a díky inspirativním dospělým i dětem kolem sebe. Jednoduše, daleko od školních lavic. Ráda bych proto vše ve ScioŠkole balila do zábavné a hravé formy tak, že to vlastně vůbec nebude vypadat jako učení, a přitom budeme společně získávat to nejcennější – zkušenosti.

Nejšťastnější jsem, když pracuji s mladými na jejich seberozvoji, létám při párové akrobacii, vymýšlím nové věci, tančím bez pravidel, fotím jen tak pro radost a u toho všeho někde blízko voní dobrá káva.

e-mail: veronika.kralova@scioskola.cz

Jiří Březina

průvodce

Rád bych se s dětmi věnoval tématu zdraví ve všech jeho podobách. Budeme sportovat, hrát hry, hledat a potvrzovat si radost z pohybu, učit se o výživě i psychickém zdraví.

Posledních 7 let sbírám zkušenosti s různými cílovými skupinami, od malých dětí v lesním klubu, přes školou povinné až po manažery, Parkinsoniky či děti s postižením. Baví mě hledat cestu k řešení problému. Neztrácím hlavu a zkouším dál. Vystudoval jsem obor Regenerace a výživa ve sportu a dále navázal Učitelstvím tělesné výchovy. Velmi mne ovlivnilo studium zkušenostního a reflektivního učení, na němž stavím při veškeré své práci s jakoukoliv klientelou.

Poslední 4 roky mě naplňuje divadelní improvizace, kterou jsem přijal jako součást vlastní filozofie. Učím se o nekonfliktní komunikaci, objevuji umění zpětné vazby i radost z dávání dárků druhým. Protože chci být tím člověkem, kterého si sám vážím. Mám rád les, počítačovou grafiku, genius loci, kytaru, chůzi bosky po trávě, pouliční umění i kreslení komiksů.

e-mail: jiri.brezina@scioskola.cz

Jiří Horák

průvodce

Ve Scioškole bych rád byl dětem inspirací a průvodcem na cestě ke zdokonalování jejich jazykových dovedností, především pak anglického jazyka. Dále bych s dětmi rád poznával cizí kultury a jejich historii, cvičil jógu, učil se pracovat s různými IT technologiemi nebo zakládal hudební kapely.

Profesně jsem lektor angličtiny vlastnící cambridgeský certifikát CELTA, studoval jsem na Bristol University a pravidelně jezdím učit angličtinu do Velké Británie děti ze všech koutů světa.

Když se ohlédnu do minulosti, ke všemu, co mě kdy v životě bavilo a co mi vydrželo, jsem si došel sám. Ačkoli jsem na popud rodičů chodil do hudební školy na flétnu a klavír, největší radost jsem měl, když jsem se sám naučil na táboře hrát na kytaru. Podobně to je s anglickým jazykem nebo zpěvem. Rád se zlepšuji v činnostech, které mi vnitřně přinášejí radost. Dětem ve ScioŠkole bych chtěl vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém si budou moci samostatně nacházet to, co je skutečně baví.

e-mail: jiri.horak@scioskola.cz

Marek Matouš Bula

průvodce

Do ScioŠkoly přicházím s touhou spolu s dětmi hledat to, co nás baví a dělá šťastnými. Budeme to společně hledat prostřednictvím matematiky, fyziky a chemie, které si osvojíme komplexním prožitkem.

Ve ScioŠkole budu tedy učit přírodní vědy. Jsem teoretický fyzik se zaměřením na experimentální kvantovou informatiku (práce s lasery v optických laboratořích). Již mnoho let uchopuji svět mým foťákem a utíkám do světa knih, především poezie /viva Bohuslav Reynek! Utíkám také rád do hor, nejraději na toulky pohořími Rumunska. Tam mě dovedl skauting, kde jsem byl vedoucím oddílu, táborů a dnes jsem lektorem vzdělávání v Junáku. Baví mě tvořivost, duchovno. Ve formálním proudu vzdělávání jsem byl asistentem pedagoga v nově vznikající svobodné škole v Tišnově. Druhým rokem si s dětmi hraji v konceptu láskyplné hry Original play. V posledních letech jsem si našel zálibu ve spontánním tanci, či kontaktní improvizaci. Potřebuji se zdokonalovat v nenásilné komunikaci,…atd. Je toho hodně a věru v ničem nejsem nejlepší na světě. A jsem tak šťastný. Tedy krom mého zpěvu, který trhá uši 🙂

Všechny mé aktivity se spojují a směřují k láskyplnému přijetí sebe i druhého člověka, vytváření bezpečného prostředí a k hledání cest jak být spolu v plnosti a opravdovosti. Věřím, že ScioŠkola bude zřídlem takového prostoru. Bude to příjemné, hravé a hlavně plné smíchu!

e-mail: marek.bula@scioskola.cz

Jakub Doležal

průvodce

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni. V tomto období jsem měl možnost nahlédnout na vzdělávání v několika zemích v zahraničí – v japonské základní škole a naposledy ve finském Joensuu jako asistent pedagoga. Během studií jsem se věnoval trénování mládeže ve sportovních klubech (florbal, squash). Nyní mám za sebou rok na brněnské základní škole.

Má vize je vytvořit prostředí pro děti, které bude kreativní, respektující, avšak podporující a inspirující natolik, aby se děti mohly věnovat vlastnímu rozvoji a zároveň svému dětství. K tomu bych rád přispěl vlastními zkušenostmi ze své krátké praxe a také zkušenostmi z vlastní školní docházky, která pro mne byla leckdy utrpením.

Ve volném čase vyrážím na kole po ČR, ze sportů upřednostňuji badminton, squash a florbal. K mým retro zájmům patří Jawa, se kterou se v létě pouštím za hranice, v případě deště upřednostňuji Trabant a za větru jachtu u chorvatského pobřeží.

*Jakub současně působí ve ScioŠkole v Praze 9.

e-mail: jakub.dolezal@scioskola.cz

Jana Netíková

školní klub

Učení zážitkem, pragmatismus, vzdělávání divadlem, architektura pro děti a učitele, neformální vzdělávání, dobrovolnictví, sociální pedagogika, výchova v teorii i praxi a tanečně pohybové aktivity – některá z mnoha témat, okolo kterých posledních pár let kroužím. Po studiu oboru Sociální pedagogika a volný čas se specializací na dramatickou výchovu na PdF MU jsem rok pracovala a objevovala prostředí radostí i strastí předškolního vzdělávání.

Když jsem se po gymnáziu rozhlížela jakou cestou se vydat dál, hledala jsem, kdo mě vlastně doposud nejvíc pozitivně ovlivnil a kde jsem se o životě naučila nejvíc. S překvapením jsem zjistila, že to bylo právě na různých táborech, kurzech zážitkového vzdělávání, volnočasových kroužcích, skrze dobrovolnictví, umění a pak také ve školní družině. Vedoucí na táborech jsem byla, kroužky jsem lektorovala, koordinovala program mezinárodního dobrovolnictví, během studia na VŠ se věnovala dramatické výchově. Nyní díky ScioŠkole můžu působit ve školním klubu, předat dál, co jsem se sama doposud naučila a doučit se, co ještě neumím.

Školní klub je pro mě místem, kde děti mají mít čas i prostor jak na odpočinek, tak na různé tvoření, vyrábění, stavění, zkoumání, hraní, lítání po školním dvorku i společné objevovaní okolí.

e-mail: jana.netikova@scioskola.cz

Aktuality

Technologie ve vzdělávání

Zde je prezentace z besedy s Mgr. Pavlínou Mazáčovou Ph.D., která k nám zavítala koncem března

pracuje jako odborná asistentka v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masaryko..

Blog

VÁNOČNÍ KOUZLO BUCKINGHEMSKÉHO PALÁCE                                                        Lucie Vyskočilová..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Sokolova 145/4 619 00 Brno
Mapa
Vstup do Edookitu edookit