Náš tým

Vítězslav Dohnal

ředitel

Z pětiletého vedení nadačního fondu vím, jak málo  stačí změnit v mysli lidí, aby se hodně věcí změnilo v realitě. Snad i mé ostatní zkušenosti například s realizací mezinárodních projektů pro děti či mé sociologické vzdělání, pomohou k tomu, aby všichni, kteří školu dělají školou – tedy děti, jejich rodiče a průvodci chtěli jít stejnou cestou ke společnému cíli. Věřím, že se nám společně podaří vybudovat místo, kde věci fungují, děti a jejich průvodci se na sebe těší a rodiče jim pomáhají. Těším se, že se s dětmi budu věnovat společenskovědním tématům, historii, výchově k občanství, ale třeba i matematice podle Hejného.

e-mail: vitezslav.dohnal@scioskola.cz, telefon: 737 243 003

Kateřina Kašíková

zástupkyně ředitele

Otevřenost a odvaha mi byly vždy velmi blízké. Věřím, že mi pomohly v rozhodování, zda odjet na rok pracovat do Moskvy nebo založit mateřské centrum, které funguje dodnes. Několik odvážných a otevřených lidí jsem měla možnost poznat i při svých přednáškách budoucím učitelům – studentům brněnské pedagogické fakulty. Při tom všem jsem dokázala udělat také mnoho chyb, ale neznám nic lepšího, než se z nich poučit.

Těším se, že se budu podílet na tom, aby děti v naší škole měly dost příležitostí být odvážné, otevřené, kreativní a hlavně šťastné. Ve ScioŠkole bude mým úkolem mimo jiné postarat se, aby všichni měli ke své práci to, co potřebují.

e-mail: katerina.kasikova@scioskola.cz

Klára Jabůrková

průvodkyně

Ze všech oblastí vzdělávání mi je nejbližší český jazyk a všechny jeho podoby, zejména prožitek z četby a dovednost tvořivě a s pomocí kritického myšlení pracovat s textem. Jedním z mých nejdůležitějších cílů je probouzet v dětech náklonnost k četbě knih a radost z tvůrčí práce.

Pracovat s dětmi jsem začala během studia speciální pedagogiky jako osobní asistentka, později jako vedoucí na táborech a posléze jako učitelka na prvním stupni základní školy. Nejvíc mě těší, když vidím, jak se děti rozvíjejí dle svých nejlepších možností, neváhají čelit překážkám a navzájem si podají pomocnou ruku, kdykoliv je potřeba. A protože mezi moje největší koníčky vždy patřilo učit se novým věcem, jsem přesvědčená, že společně s dětmi radost z učení se neztratíme a naopak ztracenou radost z učení najdeme.

e-mail: klara.jaburkova@scioskola.cz

Veronika Králová

průvodkyně

S dětmi bych se ráda věnovala hlavně tomu, aby byly samy sebou a postupně objevovaly takovou životní cestu, na které jim bude dobře a bude jim dělat radost. Při tom objevování se určitě necháme inspirovat krásou přírody a pohybem v ní, radostí ze spolupráce s ostatními, tvořivými činnostmi i příběhy a pohádkami.

Jsem psycholožka, nadšenec a velký zastánce učení zážitkem. Mám pocit, že všechny ty opravdu důležité věci jsem se naučila venku ve světě, pokusem a omylem, a díky inspirativním dospělým i dětem kolem sebe. Jednoduše, daleko od školních lavic. Ráda bych proto vše ve ScioŠkole balila do zábavné a hravé formy tak, že to vlastně vůbec nebude vypadat jako učení, a přitom budeme společně získávat to nejcennější – zkušenosti.

Nejšťastnější jsem, když pracuji s mladými na jejich seberozvoji, létám při párové akrobacii, vymýšlím nové věci, tančím bez pravidel, fotím jen tak pro radost a u toho všeho někde blízko voní dobrá káva.

e-mail: veronika.kralova@scioskola.cz

Jiří Březina

průvodce

Věnuji se s dětmi tématu zdraví ve všech jeho podobách. Sportujeme, hrajeme hry, hledáme a potvrzujeme si radost z pohybu, učíme se o výživě i psychickém zdraví.

Posledních 8 let sbírám zkušenosti s různými cílovými skupinami, od malých dětí v lesním klubu, přes školou povinné až po manažery, Parkinsoniky či děti s postižením. Baví mě hledat cestu k řešení problému. Neztrácím hlavu a zkouším dál. Vystudoval jsem obor Regenerace a výživa ve sportu a dále navázal Učitelstvím tělesné výchovy. Velmi mne ovlivnilo studium zkušenostního a reflektivního učení, na němž stavím při veškeré své práci s jakoukoliv klientelou.

Posledních 6 let mě naplňuje divadelní improvizace, kterou jsem přijal jako součást vlastní filozofie. Učím se o nekonfliktní komunikaci, objevuji umění zpětné vazby i radost z dávání dárků druhým. Protože chci být tím člověkem, kterého si sám vážím. Mám rád les, počítačovou grafiku, genius loci, kytaru, chůzi bosky po trávě, pouliční umění i kreslení komiksů.

U nás ve škole jsem letos nově třídním 4.-5. ročníku, věnuji se s dětmi matematice a výuce v rámci SVS. Jsem vedoucím koleje DuchMech.

e-mail: jiri.brezina@scioskola.cz

Jiří Horák

průvodce

Ve Scioškole bych rád byl dětem inspirací a průvodcem na cestě ke zdokonalování jejich jazykových dovedností, především pak anglického jazyka. Dále bych s dětmi rád poznával cizí kultury a jejich historii, cvičil jógu, učil se pracovat s různými IT technologiemi nebo zakládal hudební kapely.

Profesně jsem lektor angličtiny vlastnící cambridgeský certifikát CELTA, studoval jsem na Bristol University a pravidelně jezdím učit angličtinu do Velké Británie děti ze všech koutů světa.

Když se ohlédnu do minulosti, ke všemu, co mě kdy v životě bavilo a co mi vydrželo, jsem si došel sám. Ačkoli jsem na popud rodičů chodil do hudební školy na flétnu a klavír, největší radost jsem měl, když jsem se sám naučil na táboře hrát na kytaru. Podobně to je s anglickým jazykem nebo zpěvem. Rád se zlepšuji v činnostech, které mi vnitřně přinášejí radost. Dětem ve ScioŠkole bych chtěl vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém si budou moci samostatně nacházet to, co je skutečně baví.

e-mail: jiri.horak@scioskola.cz

Eva Řičánková

průvodkyně

Do ScioŠkoly vcházím s radostí z očekávaného žasnutí, objevování a překvapování, do kterého se budu vrhat společně s dětmi třeba v češtině nebo tematických celcích, ale i o přestávkách, při obědě nebo v odpoledním klubu. Příležitost k učení je totiž, dle mé životní filozofie, doslova na každém kroku.

Sama jsem se toho mnoho naučila nejen při studiích knihovnictví, etnologie či zkušenostně-reflektivního učení a kreativní pedagogiky. Cenné zkušenosti jsem získala třeba i při půlročním pobytu v blízkosti přírodní rezervace se stádem lam, při hrách s dětmi ve středisku volného času nebo při vymýšlení výukových programů pro školní třídy v muzeu. Díky rozmanitým činnostem, které jsem měla možnost v životě dělat, jsem si uvědomila, jak přínosné je pro člověka se neustále učit něco nového.

Když se zrovna nezabývám vzájemným učením se s dětmi ve škole, ráda pobývám v přírodě, čtu krásné knihy, překonávám limity při vzdušné akrobacii a zpřítomňuji se v józe.

e-mail: eva.ricankova@scioskola.cz

Jana Loučková

průvodkyně

Těším se na prostor a volnost, díky nimž můžu s dětmi objevovat krásy i nástrahy češtiny. Chtěla bych, abychom neztratili svou přirozenou touhu poznávat a učit se. Ráda bych ukázala, že čeština není jen souhrn šílených pravidel, ale že nám dává nekonečno možností vyjádřit se, hrát si s jazykem, ponořit se do příběhu, kriticky přemýšlet, rozvíjet logické myšlení a nejen to.

Zkušenosti s dětmi různého věku sbírám už více než 10 let. Nejvíce jsem se naučila ve skautingu, kde jsem mimo jiné zjistila, že vnitřní motivace je ten nejefektivnější motor pro cokoliv. Že není nutné hrát hru, proto abychom měli co nejvíce bodů, ale třeba jen pro požitek ze hry samotné. A stejné je to i u vaření, spolupráce, sportování atd. Dovednosti a schopnosti získané ve skautu si s sebou nesu i do jiných činností s dětmi. Přibližně 7 let jsem učila plavání od batolat po dospělé. Vyplatilo se mi netlačit na pilu, zachovávat osobní přístup a rozvíjet každého dle jeho potřeb a proměnit učení ve hru. Během studií jsem si vyzkoušela práci asistenta pedagoga a vychovatelky ve školní družině. Při práci se nechávám inspirovat dětmi i spolupracovníky, nevzdávám se a snažím se poučit z chyb.

Energií mě nabíjí plavání, čtení a čas trávený s rodinou a kamarády. Mám ráda toulky po horách i městech. Na cestování si nejvíce užívám jiného prostředí, díky němuž přemýšlím nad hromadou věcí a poznávám tak lépe sebe sama.

mail: jana.louckova@scioskola.cz

Marek Matouš Bula

průvodce

Do ScioŠkoly přicházím s touhou spolu s dětmi hledat to, co nás baví a dělá šťastnými. Budeme to společně hledat prostřednictvím matematiky, fyziky a chemie, které si osvojíme komplexním prožitkem.

Ve ScioŠkole budu tedy učit přírodní vědy. Jsem teoretický fyzik se zaměřením na experimentální kvantovou informatiku (práce s lasery v optických laboratořích). Již mnoho let uchopuji svět mým foťákem a utíkám do světa knih, především poezie /viva Bohuslav Reynek! Utíkám také rád do hor, nejraději na toulky pohořími Rumunska. Tam mě dovedl skauting, kde jsem byl vedoucím oddílu, táborů a dnes jsem lektorem vzdělávání v Junáku. Baví mě tvořivost, duchovno. Ve formálním proudu vzdělávání jsem byl asistentem pedagoga v nově vznikající svobodné škole v Tišnově. Druhým rokem si s dětmi hraji v konceptu láskyplné hry Original play. V posledních letech jsem si našel zálibu ve spontánním tanci, či kontaktní improvizaci. Potřebuji se zdokonalovat v nenásilné komunikaci,…atd. Je toho hodně a věru v ničem nejsem nejlepší na světě. A jsem tak šťastný. Tedy krom mého zpěvu, který trhá uši 🙂

Všechny mé aktivity se spojují a směřují k láskyplnému přijetí sebe i druhého člověka, vytváření bezpečného prostředí a k hledání cest jak být spolu v plnosti a opravdovosti. Věřím, že ScioŠkola bude zřídlem takového prostoru. Bude to příjemné, hravé a hlavně plné smíchu!

e-mail: marek.bula@scioskola.cz

Alena Schindlerová

průvodkyně

Ve ScioŠkole bych ráda s dětmi objevovala jazyky, ať už francouzštinu, španělštinu, češtinu, nebo prostě jenom jakýsi jazyk vlastního já: umění vyjádřit svůj názor nebo přání, komunikovat s ostatními, mít odvahu se projevit. Na společné cestě se určitě setkáme také s hudbou a divadlem, zážitkem a zkušeností.

Jako táborová vedoucí a bývalá au pair se ráda nořím s dětmi do světa příběhů a fantazie. Není mi cizí práce ani s dospělými, s nimiž se setkávám jako lektorka španělského a francouzského jazyka. Baví mě objevovat u každého studenta nebo žáka spící kreativitu a jeho vlastní styl výuky.

Svůj volný čas ráda trávím s houslemi či kytarou v ruce, chozením po horách, lozením po skalách nebo prostě jen v obklopení milých lidí.

e-mail: alena.schindlerova@scioskola.cz

Tomáš Michl

průvodce v Klubu

Svět kolem nás je neskutečně rozmanitý, nabízí nám neuvěřitelné možnosti a neomezené množství věcí k objevování. Proto bych rád spoluvytvářel dětem prostředí, ve kterém můžou volně projevit svou zvídavost, budou se tam cítit dobře a budou tak mít možnost oddat se své fantazii, kreativitě a přirozenosti a poznávat, co je baví a v čem jsou dobří.
K práci s dětmi jsem se dostal jako vedoucí na školách v přírodě, kdy jsem zjistil, že mě tato práce neskutečně baví a že nejlepší odměnou za vloženou energii je, když jsou děti spokojené, mají spoustu zážitků a zkušeností a všichni si tak odnášejí pěkné vzpomínky.

Vystudoval jsem Geografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde jsem získal všeobecný přehled o tom jakým způsobem funguje příroda a jakou roli v ní hrál a hraje člověk. Nezbytnou součástí studia bylo i cestování, kterému jsem velmi propadl. A tak se s chutí každý rok vydávám do různých koutů světa, kde mohu poznávat novou kulturu, lidi a komunikovat s nimi v jejich rodném jazyce. Cestování mi dopomohlo si umět poradit v různých situacích daleko od domova. Dále rád trávím čas sportem (fotbal, basketball, kolo), vysokohorskou turistikou či hraním improvizačního divadla.

Rád bych dětem předal svůj optimismus, to že každá situace má nějaké řešení, že udělat chybu je přirozené a prospěšné, protože se z ní můžeme poučit. A také to, že respekt jeden k druhému je základním kamenem každého zdravého vztahu, každé zdravé společnosti.

e-mail: tomas.michl@scioskola.cz

 

Michaela Dobešová

průvodkyně v Klubu

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
Antoine de Saint-Exupéry

Chtěla bych, aby byl školní klub pro děti výjimečným místem pro setkávání a smysluplné trávení volného času. Smysluplnost vidí každý v něčem jiném – ať už dítě rádo tvoří, sportuje, odpočívá nebo diskutuje, byla bych ráda, když by se nám s dětmi podařilo vytvořit prostor, kde mohou být své, autentické a spontánní.

Mým hlavním cílem je, aby každé dítě věřilo v sebe a ve své schopnosti. Pojďme si důvěřovat, smát se, společně tvořit a objevovat „náš“ svět 🙂
Hlavně se nebojme ptát a dělat chyby. Učme se žít s radostí.

Mám ráda jakékoliv umění, jako prostředek k vyjádření svých pocitů a myšlenek. Možná právě proto se sestrou tvoříme tematické svatební tiskoviny Love & Soul, kterými bychom rády sdělily, jak důležitá je důvěra, láska a pochopení mezi lidmi. Miluji hudbu, ať je to poslech nebo hra na violoncello. Před několika lety jsem propadla sportu s názvem TRX a v současné době jej učím jako lektorka. Velmi ráda vařím a objevuji nové chutě. Přírodu vnímám jako potřebu a náboj pro každodenní život. A ze všeho nejvíc si přeji, aspoň trošku zůstat malým dítětem 🙂

e-mail: michaela.dobesova@scioskola.cz

Aktuality

Zahradní slavnost 21.9.

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

srdečně vás zveme na naši Zahradní slavnost. Tentokrát ve znamení jablečných hodů. Více informací se dozvíte na přiloženém plakátku.
..

Blog

ScioŠkola 2017/18, týden 1.Milí rodiče,dala jsem si začátkem roku předsevzetí, že bych vám ráda občas posílala zprávy o tom, co se vlastně v naší brněnské ScioŠkole dělo. Nemá jít o praktické maily, spíše o takové zprávy, které zachycují dění a atmos..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Sokolova 145/4 619 00 Brno
Mapa
Vstup do Edookitu pro rodiče edookit