Náš tým

Vítězslav Dohnal

ředitel

Z pětiletého vedení nadačního fondu vím, jak málo  stačí změnit v mysli lidí, aby se hodně věcí změnilo v realitě. Ukazuje se, že i ostatní zkušenosti například s realizací mezinárodních projektů pro děti či mé sociologické vzdělání, pomáhají k tomu, aby všichni, kteří školu dělají školou – tedy děti, jejich rodiče a průvodci chtěli jít stejnou cestou ke společnému cíli. Snažím se, abychom společně budovali místo, kde věci fungují, děti a jejich průvodci se na sebe těší a rodiče jim pomáhají. Raduji se z chvil, v nichž se mohu spolu s dětmi věnovat společenskovědním tématům, historii, výchově k občanství, ale třeba i matematice podle Hejného.

e-mail: vitezslav.dohnal@scioskola.cz, telefon: 737 243 003

Kateřina Kašíková

zástupkyně ředitele

Otevřenost a odvaha mi byly vždy velmi blízké. Věřím, že mi pomohly v rozhodování, zda odjet na rok pracovat do Moskvy nebo založit mateřské centrum, které funguje dodnes. Několik odvážných a otevřených lidí jsem měla možnost poznat i při svých přednáškách budoucím učitelům – studentům brněnské pedagogické fakulty. Při tom všem jsem dokázala udělat také mnoho chyb, ale neznám nic lepšího, než se z nich poučit.

Těším se, že se budu podílet na tom, aby děti v naší škole měly dost příležitostí být odvážné, otevřené, kreativní a hlavně šťastné. Ve ScioŠkole bude mým úkolem mimo jiné postarat se, aby všichni měli ke své práci to, co potřebují.

e-mail: katerina.kasikova@scioskola.cz

Jiří Březina

průvodce

Věnuji se s dětmi tématu zdraví ve všech jeho podobách. Sportujeme, hrajeme hry, hledáme a potvrzujeme si radost z pohybu, učíme se o výživě i psychickém zdraví.

Posledních 13 let sbírám zkušenosti s různými cílovými skupinami, od malých dětí v lesním klubu, přes školou povinné až po manažery, Parkinsoniky či děti s postižením. Baví mě hledat cestu k řešení problému. Neztrácím hlavu a zkouším dál. Vystudoval jsem obor Regenerace a výživa ve sportu a dále navázal Učitelstvím tělesné výchovy. Velmi mne ovlivnilo studium zkušenostního a reflektivního učení, na němž stavím při veškeré své práci s jakoukoliv klientelou.

Sedm let jsem se věnoval divadelní improvizaci, kterou jsem přijal jako součást vlastní filozofie. Učím se o nekonfliktní komunikaci, objevuji umění zpětné vazby i radost z dávání dárků druhým. Protože chci být tím člověkem, kterého si sám vážím. Mám rád les, počítačovou grafiku, genius loci, kytaru, chůzi bosky po trávě, pouliční umění i kreslení komiksů.

e-mail: jiri.brezina@scioskola.cz

Martina Horáková

průvodkyně

Vedle tance contemporary, lezení po skalách a studia přirozeného pohybu, mě vždy bavily jazyky, setkávat se s lidmi z jiných zemí a poznávat život z jiné perspektivy. Své poznatky z cest a různých vzdělávacích směrů nyní využívám při výuce angličtiny i projektů.

Napříč generacemi a kulturami jsem se vždycky přesvědčila, že s úsměvem a nadšením jde učení líp. Proto je pro mě důležité, aby práce ve škole děti bavila a aby věděli, že chyba není selhání, ale krok na cestě k poznání.

Věřím, že děti se od nás učí mnohé především tím, jak se my sami chováme. A to nejen k druhým, ale i sami k sobě. Jsme pro ně vzorem, když vidí, jak řešíme např. konfliktní či krizové situace, jsme pro ně inspirací tím, jak se sami rozvíjíme a dál vzděláváme, jsme pro ně důkazem, že chybami se člověk učí. A protože učení je dle mého vzájemný proces, těším se nejen na to, že budu moc sdílet s dětmi  svoje zkušenosti, ale také na to, co všechno dětí naučí mě.

email: martina.horakova@scioskola.cz

Silvie Holečková

průvodkyně

Jsem moc ráda, že se mohu podílet na chodu brněnské ScioŠkoly. Mou hlavní zkušeností jsou mé vlastní dvě děti, další jsem pak sbírala například při práci v ekologickém centru, kde jsem vedla edukační programy, školy v přírodě, příměstské tábory a kroužky.

Ze všeho nejraději si s dětmi povídám, poslouchám jejich přání a příběhy. Chtěla bych s nimi sdílet radost z učení a z obyčejného žití a také se od nich spoustu důležitých věcí naučit. Ráda bych děti přivedla k radosti z práce na zahradě a pohybu venku a také v nich probudila zájem o naše okolí a celou planetu.

Vystudovala jsem geografii a ekonomii na Masarykově univerzitě a vzdělání si dále doplňuji. Svůj volný čas trávím s knihami, jízdou na koloběžce, prací na zahradě a hraním her všeho druhu.

e-mail: silvie.holeckova@scioskola.cz

Eva Řičánková

průvodkyně

Věřím, že příležitost k učení nás (děti i dospělé) čeká na každém kroku, jen je třeba tyto příležitosti umět využít k rozvoji sebe sama i svého okolí.

Sama jsem se toho mnoho naučila nejen při studiích knihovnictví, etnologie či zkušenostně-reflektivního učení a kreativní pedagogiky. Cenné zkušenosti jsem získala třeba i při půlročním pobytu v blízkosti přírodní rezervace se stádem lam, při hrách s dětmi ve středisku volného času nebo při vymýšlení výukových programů pro školní třídy v muzeu. Díky rozmanitým činnostem, které jsem měla možnost v životě dělat, jsem si uvědomila, jak moc mě takové učení posouvalo.

Ve ScioŠkole jsem třídní 2.-3. ročníku, učím se s dětmi triviu, češtině a mnoha dalším oblastem v rámci předmětu svět v souvislostech.

Když právě nejsem ve škole, můžete mě potkat, jak někde sedím s rozečtenou knihou, procházím se jen tak ulicemi nebo divokými stezkami, fotím, píšu a kreslím si do zápisníku, drandím na kole nebo se zpřítomňuji při józe a blbnu u akrobacie.

e-mail: eva.ricankova@scioskola.cz

Anna Hubáčková

průvodkyně v klubu

mail: anna.hubackova@scioskola.cz

Marek Matouš Bula

průvodce

Do ScioŠkoly přicházím s touhou spolu s dětmi hledat to, co nás baví a dělá šťastnými. Budeme to společně hledat prostřednictvím matematiky, fyziky a chemie, které si osvojíme komplexním prožitkem.

Ve ScioŠkole budu tedy učit přírodní vědy. Jsem teoretický fyzik se zaměřením na experimentální kvantovou informatiku (práce s lasery v optických laboratořích). Již mnoho let uchopuji svět mým foťákem a utíkám do světa knih, především poezie /viva Bohuslav Reynek! Utíkám také rád do hor, nejraději na toulky pohořími Rumunska. Tam mě dovedl skauting, kde jsem byl vedoucím oddílu, táborů a dnes jsem lektorem vzdělávání v Junáku. Baví mě tvořivost, duchovno. Ve formálním proudu vzdělávání jsem byl asistentem pedagoga v nově vznikající svobodné škole v Tišnově. Druhým rokem si s dětmi hraji v konceptu láskyplné hry Original play. V posledních letech jsem si našel zálibu ve spontánním tanci, či kontaktní improvizaci. Potřebuji se zdokonalovat v nenásilné komunikaci,…atd. Je toho hodně a věru v ničem nejsem nejlepší na světě. A jsem tak šťastný. Tedy krom mého zpěvu, který trhá uši 🙂

Všechny mé aktivity se spojují a směřují k láskyplnému přijetí sebe i druhého člověka, vytváření bezpečného prostředí a k hledání cest jak být spolu v plnosti a opravdovosti. Věřím, že ScioŠkola bude zřídlem takového prostoru. Bude to příjemné, hravé a hlavně plné smíchu!

e-mail: marek.bula@scioskola.cz

Barbora Fialová

průvodkyně, speciální pedagožka

Pro práci s dětmi jsem se narodila :). Každý má svoji cestu a já jsem ráda, že se právě ta moje potkává s cestou dětí. Díky tomu se tak mohu stát jejich dočasným průvodcem poznávání světa. Studuji speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii. Pedagogické zkušenosti jsem nějaký čas sbírala u těch nejmenších dětí v jesličkách, pak sem se stala učitelkou v mateřské škole, a teď se posouvám o krůček dál k dětem do první třídy. Současně několik let učím děti různorodým sportovním aktivitám, jako je lyžování, lední nebo in-line brusleni. Každé léto trávím na dětském indianském táboře, kde tvořím program a zábavu. “Tvůrčí přetlak” ventiluji v amatérském divadle, nebo u rukodělných prací :).
Mým cílem je podporovat přirozenou zvídavost dětí, učit je rozlišovat  užitečné a pravdivé informace. Děti se snažím vést k samostatnosti a zodpovědnosti. Stěžejní je pro mě práce s chybou a respektujicí komunikace. Ráda bych s dětmi utvořila sounáležitou  a vzájemně se inspirující komunitu zaměřenou na radostné objevování světa.

email: barbora.fialova@scioskola.cz

Klára Suchomelová

průvodkyně v klubu, speciální pedagožka

Vždy jsem věděla, že chci pracovat s dětmi. Už když jsem byla sama malá, starala jsem se o ty ještě mladší. Přes úvahy nad pediatrií a dětskou psychologií jsem objevila speciální pedagogiku. A ta mě uchvátila. Ukrývá v sobě trošku z obojího a zároveň je jiná . V rámci profesní profilace se zajímám o specifické poruchy učení, poruchy pozornosti a poruchy autistického spektra, kterým bych se chtěla věnovat nejvíce.

Práce speciálního pedagoga pro mě znamená pomáhat dětem mít radost z učení, objevování a bytí. Zároveň je pro mě velkou výzvou nacházet ty nejlepší způsoby, jak konkrétnímu dítěti usnadnit jeho cestu. S každým dítětem se také člověk dozví spoustu o sobě samém.

Jsem vděčná, že mohu být součástí týmu ScioŠkoly. Je to prostor, kde se člověk učí každou minutu. Děti, průvodci i rodiče jsou mi velkou inspirací.

Pokud zrovna nejsem na fakultě nebo ve ScioŠkole, s velkou pravděpodobností mě najdete někde v kavárně s partou kamarádů, se kterými si budu povídat o životě. Půjdete-li kolem, klidně se zastavte 🙂 .

email: klara.suchomelova@scioskola.cz

Tereza Vodičková

průvodkyně v klubu

e-mail: tereza.vodickova@scioskola.cz

Karel Frnka

průvodce v Klubu

Jsem životní dobrodruh a sběratel zkušeností. Absolutně miluji vaření, čtení a cokoliv spojené s vodou v jakémkoliv skupenství – vodáctví, plachtění, plavání, snowboard, brusle, běžky apod.

Zkušenosti s dětmi sbírám od svých deseti let, kdy jsem vytvářel program a zábavu pro ostatní děti ze sídliště. Byl jsem zkrátka „hodinová chůva“. Moje cesta dál vedla skrz skautský vodácký oddíl, který jsem nakonec i vedl. Při studiu jsem pracoval jako instruktor adaptačních kurzů či lektor skautských vzdělávacích akcí. Nejdelší profesní zkušenost související s výchovou dětí mám z lesní mateřské školy, ale ScioŠkola už ji dnes dotahuje.:)

Ve svém životě se řídím několika myšlenkami. První je idea umístění – vím zcela přesně, kde jsem byl, tuším, kde jsem a mám nějakou představu o tom, kde bych chtěl být. Druhá idea je upřímnost k sobě samému. Když něco udělám špatně, je zcela nutné, abych sám sobě uměl říct, že jsem to zkrátka zkonil. Třetí je idea kontinuální zodpovědnosti – učit se být čím dál víc zodpovědný za to, co dělám a zároveň si vědět, že vše dělám tak nejlépe, jak zrovna teď dokážu.

V současnosti jsem jedním z tria průvodců v prvním trojročí. Společně s Markem a Břízou vedeme shromáždění. Jsem hrdým kolejním koleje Lamáci. A ve „volném“ školním čase se věnuji výchovnému poradenství.

Dálkově si dodělávám pedagogické vzdělání a velice mne baví zkoušet si věci, které se naučím, v praxi.

e-mail: karel.frnka@scioskola.cz

Marie Jeníčková

průvodkyně

Od raného dětství jsem věděla, že chci učit. Avšak v poslední době mě stále častěji napadala myšlenka, že bych chtěla učit jinak. I proto jsem moc ráda, že mohu být součástí ScioŠkoly. Roli učitele, průvodce vnímám nejen jako profesi, ale především jako poslání a dar. Od dětí se toho máme tolik co učit! Navíc můžu být stále součástí světa, kde žádný sen není natolik nemožný, aby se nemohl stát skutečností, kde dětská fantazie nezná mezí, není nutné číst mezi řádky a každý příběh má pořád ještě dobrý konec.

Pocházím z malé valašské vesnice. Vyrůstala jsem v těsném semknutí s přírodou. Láska k přírodě a zvířatům je nedílnou součástí mého já. Ze zážitků z dětství neustále čerpám i v praxi. Vždy jsem byla obklopena dětmi, ať už na dědině nebo během studií, kdy jsem byla dobrovolníkem na dětské onkologii či vedoucím turistického kroužku.

Mým předmětem je český jazyk a literatura. Kladu si za cíl učit nejen o literatuře, ale především učit literaturou samotnou. Pokud alespoň v jednom ze svých žáků vzbudím nekonečnou lásku ke knihám, potom má moje práce smysl.

Mimo svoji rodinu zbožňuji také vůni čerstvě pomleté kávy, výhledy z vysokých hor na údolí zahalená v mlze, sportem unavené tělo, severskou kinematografii a úniky z běžných dnů do knižního světa.

Hranici tolerance, trpělivosti a pokory neustále posouvají mí dva synové. Jsou zároveň největším zdrojem inspirace a touhy zlepšovat se ve všech směrech.

email: marie.jenickova@scioskola.cz

Lea De Dona

průvodkyně v klubu

e-mail: lea.dedona@scioskola.cz

Veronika Králová

školní psycholožka

Mým cílem je podporovat děti v tom, aby byly samy sebou a postupně objevovaly takovou životní cestu, na které jim bude dobře a bude jim dělat radost. Ve škole funguji napříč všemi ročníky jako školní psycholog. Pomáhám s tím, abychom se ve škole všichni cítili co nejlépe a abychom spolu dokázali dobře komunikovat.

Jsem nadšený zastánce učení zážitkem, které mi už přes deset let zprostředkovává mé členství v Prázdninové škole Lipnice. Mám pocit, že všechny ty opravdu důležité věci jsem se naučila venku ve světě, pokusem a omylem, a díky inspirativním dospělým i dětem kolem sebe. Jednoduše, daleko od školních lavic.

Nejšťastnější jsem, když pracuji s mladými na jejich seberozvoji, létám při párové akrobacii, hlučím svým šicím strojem, tančím bez pravidel, fotím jen tak pro radost a u toho všeho někde blízko voní dobrá káva.

e-mail: veronika.kralova@scioskola.cz

Jan Komínek

asistent

 

email: jan.kominek@scioskola.cz

Jak jsme dělali hudbu

Naše škola často pořádá různé
akce pro veřejnost. Cílem těchto akcí je seznámit naše okolí –
především rodiče – ale i ostatní veřejnost s principy na
jejichž základě se v..

Blog

Na letošní Future Port jsme zavítali se školou již podruhé. Všichni jsme se moc těšili co se nového dozvíme, ale já jsem se stejně nejvíc těšila na to, co si nového vyzkouším.Když jsem se ocitla v areálu, tak jsem hned zatáhla své kamarádky k prvnímu..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4