Zápisy

publikováno: 6 / 1 / 2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 12 dětí. Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol.

Předběžná přihláška

Zde budete moct vyplnit předběžnou elektronickou přihlášku. Chcete-li být informováni o zpřístupněné elektronické přihlášky, zadejte svůj e-mail zde. Součástí přihlášky bude i možnost přihlásit se do programu ScioŠkola nanečisto, který proběhne v několika termínech v únoru a březnu.

ScioŠkola nanečisto (klubík)

ScioŠkola nanečisto je vzdělávací program organizovaný ScioŠkolou, určený rodičům i dětem. Cílem programu je představit jim hodnoty, principy a fungování ScioŠkol.

V rámci ScioŠkoly nanečisto se:

  • dítě ve skupině dalších uchazečů zúčastní cca 90 minutového vzdělávacího programu vedeného průvodci ScioŠkoly, kdy bude neformálním způsobem (formou hry či rozhovoru s průvodcem) seznámeno s prostředím školy. 
  • oba rodiče zúčastní cca 30 minut dlouhého pohovoru s vedením školy, během kterého se blíže seznámí s pedagogickými postupy uplatňovanými ve ScioŠkole. Na základě pohovoru bude posouzen soulad či nesoulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol.

3.3. Den otevřených dveří a ScioŠkola nanečisto

ScioŠkola nanečisto II od 8:30 až 10:00 Budoucím školákům nabízíme možnost zažít reálnou výuku ve ScioŠkole spolu s našimi prvňáčky. Akce je součástí “dne otevřených dveří..

Blog

„Žijeme v revoluční době,“ říkal mi v roce 1990 učitel informatiky a přidával své vize o tom, jak bude jednou mít každý svůj počítač, který bude sloužit mimo jiné pro psaní dopisů, ty si pěkně v klidu opraví a pak vytiskne na domácí tiskárně – panečk..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4