Jak jsme dělali hudbu

publikováno: 30 / 8 / 2019

Naše škola často pořádá různé akce pro veřejnost. Cílem těchto akcí je seznámit naše okolí – především rodiče – ale i ostatní veřejnost s principy na jejichž základě se vzděláváme, s dosaženým pokrokem a zároveň získat zpětnou vazbu od lidí, kteří na takové akce chodí. Jedná se například o zahradní slavnost, vánoční jarmark nebo různé dny otevřených dveří.

Při této příležitosti často přemýšlíme nad programem – víme, že tyto aktivity vždy podpoří nějaká hudební vystoupení. Hodilo by se nám tedy například založit školní kapelu, ale k tomu je třeba mít nástroje a ovládat hru na ně, což je náročné finančně i časově.

Naše výuka je často založena na konkrétních zkušenostech, praktických ukázkách a monostech si věci ověřit a vyzkoušet. Součástí výuky je i to, že se získané znalosti a poznatky snažíme nějak prezentovat nebo předávat dál. To ale často není jednoduché skloubit s konkrétním učivem, jímž se zrovna zabýváme.

Napadlo nás tedy všechny tyto problémy spojit dohromady a v rámci výuky fyziky získat poznatky o principech týkajících se zvuku a zároveň vytvořit jednoduché hudební nástroje, jaké mají třeba domorodci v Africe či Austrálii. Kromě toho, že získáme příslušné poznatky, vytvoříme i způsob jak je předat dál – zpočátku našim spolužákům ve škole a později i veřejnosti. Rádi bychom uspořádali představení s našimi nástroji, které propojí informace o šíření zvuku, naše znalosti o tom, z které části země konkrétní nástroj pochází a to vše propojí s hudebním zážitkem.

Za cíl jsme si dali

  1. vytvořit hudební nástroje, získat poznatky o fyzikálních principech zvuku a dozvědět se podrobnosti o původu nástrojů a možnostech jejich použití. Získat pomůcky pro další výuku.

Cíl byl napněn, vzniklo 5 nástrojů, které jsou uloženy ve škole. V procesu výroby jsme získali informace o jejich původu i fyzikálním principu fungování. Při výrobě nám pomáhal externí lektor, který nám poskytl informace o tradičním postupu i jeho moderní náhradě.

  1. Vytvořit vzdělávací program kombinující hudební produkci a informace fyzikálního charakteru.

Cíl byl splněn částečně, vzdělávací program byl vytvořen, ovšem jednalo se zčásti o improvizaci a formální přenositelnou prezentaci je třeba ještě dopracovat zejména z důvodu časové tísně.

  1. Uspořádat několik veřejných vystoupení. Šířit naše poznatky, udělat lidem radost, šířit dobrou náladu.

Uspořádali jsme jedno vystoupení pro veřejnost v okolí školy a jedno vystoupení pro naše spolužáky.

V projektu chceme pokračovat i v příštím roce.Na projekt jsme získali peníze z Evropské unie v rámci projektu KAPODAV.

Jak jsme dělali hudbu
Jak jsme dělali hudbu

Jak jsme dělali hudbu

Naše škola často pořádá různé
akce pro veřejnost. Cílem těchto akcí je seznámit naše okolí –
především rodiče – ale i ostatní veřejnost s principy na
jejichž základě se v..

Blog

Na letošní Future Port jsme zavítali se školou již podruhé. Všichni jsme se moc těšili co se nového dozvíme, ale já jsem se stejně nejvíc těšila na to, co si nového vyzkouším.Když jsem se ocitla v areálu, tak jsem hned zatáhla své kamarádky k prvnímu..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4