Jak jsme dělali hudbu

publikováno: 30 / 8 / 2019

Naše škola často pořádá různé akce pro veřejnost. Cílem těchto akcí je seznámit naše okolí – především rodiče – ale i ostatní veřejnost s principy na jejichž základě se vzděláváme, s dosaženým pokrokem a zároveň získat zpětnou vazbu od lidí, kteří na takové akce chodí. Jedná se například o zahradní slavnost, vánoční jarmark nebo různé dny otevřených dveří.

Při této příležitosti často přemýšlíme nad programem – víme, že tyto aktivity vždy podpoří nějaká hudební vystoupení. Hodilo by se nám tedy například založit školní kapelu, ale k tomu je třeba mít nástroje a ovládat hru na ně, což je náročné finančně i časově.

Naše výuka je často založena na konkrétních zkušenostech, praktických ukázkách a monostech si věci ověřit a vyzkoušet. Součástí výuky je i to, že se získané znalosti a poznatky snažíme nějak prezentovat nebo předávat dál. To ale často není jednoduché skloubit s konkrétním učivem, jímž se zrovna zabýváme.

Napadlo nás tedy všechny tyto problémy spojit dohromady a v rámci výuky fyziky získat poznatky o principech týkajících se zvuku a zároveň vytvořit jednoduché hudební nástroje, jaké mají třeba domorodci v Africe či Austrálii. Kromě toho, že získáme příslušné poznatky, vytvoříme i způsob jak je předat dál – zpočátku našim spolužákům ve škole a později i veřejnosti. Rádi bychom uspořádali představení s našimi nástroji, které propojí informace o šíření zvuku, naše znalosti o tom, z které části země konkrétní nástroj pochází a to vše propojí s hudebním zážitkem.

Za cíl jsme si dali

  1. vytvořit hudební nástroje, získat poznatky o fyzikálních principech zvuku a dozvědět se podrobnosti o původu nástrojů a možnostech jejich použití. Získat pomůcky pro další výuku.

Cíl byl napněn, vzniklo 5 nástrojů, které jsou uloženy ve škole. V procesu výroby jsme získali informace o jejich původu i fyzikálním principu fungování. Při výrobě nám pomáhal externí lektor, který nám poskytl informace o tradičním postupu i jeho moderní náhradě.

  1. Vytvořit vzdělávací program kombinující hudební produkci a informace fyzikálního charakteru.

Cíl byl splněn částečně, vzdělávací program byl vytvořen, ovšem jednalo se zčásti o improvizaci a formální přenositelnou prezentaci je třeba ještě dopracovat zejména z důvodu časové tísně.

  1. Uspořádat několik veřejných vystoupení. Šířit naše poznatky, udělat lidem radost, šířit dobrou náladu.

Uspořádali jsme jedno vystoupení pro veřejnost v okolí školy a jedno vystoupení pro naše spolužáky.

V projektu chceme pokračovat i v příštím roce.Na projekt jsme získali peníze z Evropské unie v rámci projektu KAPODAV.

Jak jsme dělali hudbu
Jak jsme dělali hudbu

3.3. Den otevřených dveří a ScioŠkola nanečisto

ScioŠkola nanečisto II od 8:30 až 10:00 Budoucím školákům nabízíme možnost zažít reálnou výuku ve ScioŠkole spolu s našimi prvňáčky. Akce je součástí “dne otevřených dveří..

Blog

„Žijeme v revoluční době,“ říkal mi v roce 1990 učitel informatiky a přidával své vize o tom, jak bude jednou mít každý svůj počítač, který bude sloužit mimo jiné pro psaní dopisů, ty si pěkně v klidu opraví a pak vytiskne na domácí tiskárně – panečk..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4