Poslední školní den

publikováno: 22 / 6 / 2018

Vážení rodiče,

tímto vás chceme informovat o posledním dni tohoto školního roku, 29. 6.:

  • vysvědčení bude žákům předáváno ve třídách v čase od 8:30 do 10:00
  • poté je možné si žáka vyzvednout, či po předchozí domluvě (e-mail, podepsaný lístek) pustit samotného
  • vysvědčení ze zákona není možné poskytnout dříve
  • pokud je žák během posledního dne ve škole nepřítomen, může vysvědčení převzít spolužák, nebo příbuzný žáka na základě pověření rodičů nepřítomného žáka plnou mocí k převzetí vysvědčení
  • nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici v kanceláři školy od 23. 8. 2018
  • školní klub funguje do 13:00
  • při nezájmu o oběd, prosím odhlašujte nejpozději do pondělí 25. 6. 2018

Přejeme příjemné červnové dny

Tým ScioŠkoly Brno

Výchova bez poražených podle T. Gordona

Ochutnávka metod a dovedností pro řešení náročných rodinných a vztahových situací. Podpoří schopnost rozpoznat, které postupy zvolit a kdy je použít.

Tato metoda je postavena na my..

Blog

Dear parents, This week’s weather was very pleasant and we spent as much time as possible outside. The garden was full of children during big breaks, the club, and sometimes even lessons. The yellow and blue class took it a step further and..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4