Poslední školní den

publikováno: 22 / 6 / 2018

Vážení rodiče,

tímto vás chceme informovat o posledním dni tohoto školního roku, 29. 6.:

  • vysvědčení bude žákům předáváno ve třídách v čase od 8:30 do 10:00
  • poté je možné si žáka vyzvednout, či po předchozí domluvě (e-mail, podepsaný lístek) pustit samotného
  • vysvědčení ze zákona není možné poskytnout dříve
  • pokud je žák během posledního dne ve škole nepřítomen, může vysvědčení převzít spolužák, nebo příbuzný žáka na základě pověření rodičů nepřítomného žáka plnou mocí k převzetí vysvědčení
  • nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici v kanceláři školy od 23. 8. 2018
  • školní klub funguje do 13:00
  • při nezájmu o oběd, prosím odhlašujte nejpozději do pondělí 25. 6. 2018

Přejeme příjemné červnové dny

Tým ScioŠkoly Brno

Zahradní slavnost

Oslava třetího roku ScioŠkoly Brno. Přijďte se podívat, jak děti dělají spolu s pomocí dospěláků školu a jak jim to dohromady ladí. Obřerstvení, bohatý kulturní program. Pro všechn..

Blog

Ve škole máme koleje. Kolej je skupina asi patnácti dětí různého věku od 8 do 15 let. Účelem koleje je dát žákům možnost, aby se naučili toleranci, chápali potřeby druhých, uměli poskytovat, ale i přijímat pomoc. Zároveň má kolej být stabilizačním a..

Kontakt

Jak se k nám dostanete:
Sokolova 4